• Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii, ul. Promienista 30A/2, Poznań

  Opis kursu:

  Osoba prowadząca szkolenie:

   

  Rafał Antkowiak - dr n. med. jest lekarzem psychiatrą, specjalistą psychiatrą dzieci i młodzieży, posiada certyfikat w zakresie terapii systemowej nadany przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Systemowej (Heidelberg, Niemcy) oraz certyfikat psychoterapeuty i superwizora przyznany prze Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył dwuletnie międzynarodowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w ZIST (Zentrum für persönliche und berufliche Fortbildung Penzberg, Niemcy). Przez 15 lat pracował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu. W swojej pracy integruje hipnoterapię ericksonowską i podejście systemowe. Kieruje Ośrodkiem Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii.

   

   

  Program szkolenia:

   

  1. Diagnoza i różnicowanie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne, ADHD)

  a/3 podtypy wg DSM-IV

  b/6 podtypów wg. Daniela Amena

  2. Dziecko nadpobudliwe w rodzinie, w szkole i w grupie rówieśniczej na podwórku, co z tego wynika dla terapii.

  3. Wielopłaszczyznowy model pracy z dziećmi z ADHD.

  4. W poszukiwaniu zasobów…

  5. Hipnoterapeutyczne aspekty pracy z dziećmi nadpobudliwymi i ich rodzinami.

  6. ADHD u dorosłych.

   

  Termin: 26-27.02.2016

   

 • Opis kursu:

   

  Osoba prowadząca szkolenie:

  Szymon Chrząstowski

  - pracuje jako adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Autor kilkunastu publikacji naukowych. Czynnie uczestniczy w konferencjach odbywających się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ukończył trzyletnie szkolenie w zakresie terapii rodzin w Krakowie i dwuletnie szkolenie poświęcone terapii poznawczo – behawioralnej. Certyfikat terapeuty: Diploma in Applied Systemic Theory w renomowanym ośrodku Tavistock Clinic w Londynie. Ukończył zaawansowany kurs terapii narracyjnej prowadzony w Wielkiej Brytanii. Stale dokształca się na warsztatach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i w głównych brytyjskich ośrodkach terapeutycznych. Współpracuje z Centre for Narrative Practice. Jest członkiem Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ostatnio redaktor naukowy pierwszego w Polsce komiksu o terapii rodzin.

   

  Tematyka szkolenia:
   
  Podczas warsztatów będziemy ćwiczyli wykonywanie technik terapii narracyjnej przydatnych w pracy osób zajmujących się pomaganiem.  Pojawi się również okazja do zastanowienia się, w jaki sposób wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas warsztatu we własnym miejscu pracy.  Zostaną zaprezentowane podstawowe założenia podejścia narracyjnego, omówione wybrane przypadki z praktyki, a także będzie możliwość superwizji własnej pracy w perspektywie terapii narracyjnej. Wszystko w przyjaznej atmosferze. Mam nadzieję, że warsztaty będą okazją do nauki, ale również poprzez zabawę.

  Szczegółowy program:

   

  • Czym różni się terapia narracyjna od innych podejść terapeutycznych?
  • W jaki sposób skutecznie eksternalizować problemy?
  • Czy eksternalizację można stosować w pracy z pacjentami psychotycznymi?
  • Jak poprowadzić rozmowę o wyjątkach?
  • Dlaczego warto rozmawiać o preferowanej przyszłości zamiast tylko o przeszłości klienta?
  • Za pomocą, jakich technik wzmacniać preferowaną przez klienta opowieść?
  • Co to jest grupa świadków?
  • Czy warto pisać listy do klientów?


  Termin: 19-20.02.2016  Feedback Uczestników szkolenia:

  • "Różnorododne ćwiczenia, ciekawe filmy, przystępnie przekazana wiedza teoretyczna"
  • "Otwartość, gotowość do odpowiedzi na pytania, dobra atmosfera w czasie zajęć"
  • "Luz, skracanie dystansu, pozwalanie sobie na "nie wiem"

 • Rozpoczęcie kursu: 2018-03-09

  Miejsce: WIP DZMR

  Opis kursu:

  STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

  Rodzicielska obecność

   

  Prowadząca: Katarzyna Małkowicz

  Data: 9-10.03.2018

  Koszt:

  do 12.01.2018 - 400 zł

  od 13.01.2018 - 450 zł

   

  Opis szkolenia:

  Warsztat koncentruje się na pracy  terapeuty/doradcy z rodzicami/opiekunami dziecka identyfikowanego jako klient. Stanowi pomoc w eksplorowaniu różnych znaczeń problemu dziecka w systemach oraz poszukiwaniu rozwiązań opartych na rodzicielskim rozumieniu i zaangażowaniu.

  Jedną z ważnych kategorii porządkujących omawiane treści jest proces „dostrajania” – rozumienia oraz działań/ aktywności dorosłego w kontakcie  z dzieckiem, tworzenia bezpiecznego pola dla regulacji emocji i integrowania przeżyć u dziecka. Szczególna uwaga kierowana jest w stronę kompetencji dorosłego służących  budowaniu relacji zdrowego przywiązania.

  Ma stanowić wsparcie dla terapeutów i doradców pracujących z  rodzicami, którzy chcą rozwijać swoją uważność i większą obecność w życiu dziecka. Efekty pracy podczas warsztatów  zebrane zostaną w formie praktycznego „przewodnika”, wskazówek i inspiracji, do wykorzystania w profesjonalnych działaniach pomocowych.

   

  Słowa klucze:

  pozycje terapeuty, siła rodzicielskiej obecności, wrażliwość i responsywność opiekuńcza, autorytet, scaffolding, sieć wsparcia, zasoby, „epizody” wspólnego rozumienia i zaangażowania; relacja przywiązania; samoregulacja.

   

  Szczegółowy program:

  • Koncepcje rozwojowe akcentujące wymagania środowiskowe dla powstania i utrzymania relacji przywiązania; 
  • model współpracy z rodzicami/opiekunami inspirowany ideami V. Satir, M. White'a, H. Ohmer'a;
  • model cyklu samoregulacji A.Duarte
  • praktyki włączania rodziców do działań pomocowych i naprawczych (poszerzanie odpowiedzialności i rodzicielskiego sprawstwa);
  • kształtowanie rodzicielskiego autorytetu;
  • konstruowanie sieci społecznego wsparcia dla działań pomocowych wobec dziecka i jego rodziny; zakorzenianie praktyki terapeutycznej/doradczej w środowisku rodziny.

   

   

  Serdecznie zapraszamy!  Zapisz Się

 • Opis kursu:

   

  Hipnoterapia wg Ernesta Rossiego oparta na relacji ciało-umysł i jej zastosowanie w psychosomatyce

   

  Osoba prowadząca szkolenie:

   

  Jan Dyba - Jest psychologiem i socjologiem. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii i hipnozy klinicznej organizowane przez Fundację Miltona H. Ericksona w Phoenix (Arizona)pod kierownictwem Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary'ego i Liliany Borges-Zeig. Redaktor korespondencyjny The International Journal of Psychosocial Genomics and Consciousness and Health Research. Założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością, który został powołany w celu propagowania i rozwijania myśli i podejścia terapeutycznego doktora Ernesta L. Rossiego w Polsce. Tłumacz książki Ernesta L. Rossi i Kathryn Rossi. „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami”. Autor książki: Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing.

   

  Program szkolenia:

  Podczas warsztatu nauczysz się dostrzegać i wykorzystywać w terapii naturalne rytmy biologiczne organizmu. Dowiesz się, w jaki sposób uruchamiać w pacjencie procesy leczenia na wszystkich poziomach od umysłu do genu. Nauczysz się technik skutecznie wspierających procesy leczenia w zaburzeniach związanych ze stresem oraz psychosomatycznych. Poznasz podstawy nowego psychobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej Ernesta Rossiego, ucznia Miltona H. Ericksona.

   

  Szczegółowy program:

  1.Omówienie 4-stopniowego procesu twórczego w psychoterapii.

  2.  Sugestia hipnotyczna – czym jest i na jakiej zasadzie działa?

  3. Rodzaje sugestii- omówienie i ćwiczenia

  4. Wprowadzenie pojęcia procesów ideodynamicznych- ich zastosowanie w praktyce psychoterapeutycznej- demonstracja, ćwiczenia

  5. Szok psychologiczny, niespodzianka i nowość w procesach terapeutycznych, analiza przypadków

  6.Protokoły lecznicze, głównie demonstracje, ćwiczenia (np. Hand Mirroring, Merry Symptom Chase itd.)

  Termin: 20-21.05.2016

   

   

   

 • Rozpoczęcie kursu: 2018-05-11

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  NARRACYJNA TERAPIA WIĘZI, CZYLI O TYM, JAK INTEGROWAĆ RÓŻNE PODEJŚCIA W PSYCHOTERAPII

   

  Termin warsztatu: 11-12.05.2018 r.

  Prowadzący: dr Szymon Chrząstowski

  Koszt:

  wpłata do 31.12.2017 r. : 389 zł

  wpłata od 1.01.2018 r. : 449 zł

   

  Warsztaty poświęcone są prezentacji głównych założeń narracyjnej terapii więzi oraz nabyciu podstawowych kompetencji w jej prowadzeniu.

   

  Narracyjna terapia więzi  jest podejściem terapeutycznym, u podstaw którego leży teza, że problemy pojawiające się w parze lub rodzinie mają swoje źródło  w dysfunkcjonalnych sposobach realizaji potrzeb przywiązaniowych w bliskich relacjach. Twórcy narracyjnej terapii więzi starają się integrować wybrane elementy terapii systemowej, terapii narracyjnej oraz teorii więzi.

  Wielu psychoterapeutów łączy wybrane elementy różnych szkół psychoterapii. Narracyjna Terapia Więzi stanowi propozycję pokazującą, jak w przemyślany sposób dokonać takiej integracji. Podejście to jednocześnie odwołuje się do bardzo popularnej terapii systemowej oraz teorii więzi, która stała się wiodącym podejściem w pracy wielu psychologów.

   

  Przedstawione zostaną główne etapy terapii, tj.:

  1. budowanie bezpiecznej bazy,
  2. badanie narracji więzi,
  3. rozważanie alternatyw,
  4. integracja i podtrzymanie zmian.

  Omówimy podział rekomendowanych metod terapeutycznych w zależności od dominujących strategii przywiązaniowych. Krótko zaprezentujemy również wybrane metody badań przywiązania.

  Narracyjna terapia więzi odwołuje się do wyników badań naukowych, chociaż jednocześnie "pozostawia przestrzeń" na swobodę działań terapeuty.

  Warsztaty będą składały się zarówno z wykładów, dyskusji, jak i aktywnego ćwiczenia nowych umiejętności.

   

  Dlaczego warto zapisać się na warsztaty?

  • poznasz nowe podejście przydatne w Twojej pracy,
  • przemyślisz założenia wiodących szkół w psychoterapii,
  • poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą nowych kierunków rozwoju terapii systemowej oraz teorii więzi,
  • zyskasz okazję do ćwiczenia praktycznych umiejętności,
  • wspólnie zastanowimy się nad tym, co znaczy dobra integracja szkół w psychoterapii,
  • spędzisz ciekawie czas.

   

  Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

  • dla terapeutów szukających nowych inspiracji w swojej pracy,
  • dla psychologów/psychoterapeutów pracujących z parami/rodzinami,
  • uczestnicy warsztatów powinni mieć już przynajmniej roczne doświadczenie w psychoterapii.

   

  Program warsztatów:

  • przypomnienie podstawowych założeń podejścia systemowego, terapii narracyjnej i teorii więzi,
  • zalety i ograniczenia wyżej wymienionych podejść,
  • główne założenia narracyjnej terapii więzi,
  • procesy emocjonalne zachodzące w rodzinie,
  • etapy narracyjnej terapii więzi,
  • metody badania stylów więzi,
  • techniki terapeutyczne wykorzystywane  w narracyjnej terapii więzi,
  • analiza studiów przypadków,
  • superwizja wybranych przypadków z perspektywy narracyjnej terapii więzi,
  • o dobrej i złej integracji w psychoterapii.

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

   

   

     Zapisz Się

 • Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii DZMR

  Opis kursu:

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie poświęcone zaawansowanym metodom praktyki narracyjnej. Warsztat poprowadzą Pani Maria Kasprowicz i Pan Szymon Chrząstowski.

  Kurs skierowany jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat podejścia narracyjnego.

  Prowadzący poruszą następujące zagadnienia:

  1. Wprowadzenie: podejście narracyjne jako sposób widzenia świata.
  2. Miejsce relacji terapeutycznej w podejściu narracyjnym- zaproszenie do refleksji.
  3. Rozmowy reautoryzujące. Narracyjne ujmowanie tożsamości ( tożsamość narracyjna vs klasyczne ujmowanie tożsamości). Mapa rozmowy reautoryzujące. Budowanie preferowanej tożsamości.
  4. Narracyjna praca z osobami doświadczającymi traumy. Nieobecne lecz domniemane - od tożsamości straumatyzowanej do preferowanej.
  5. Wykorzystanie świadków zewnętrznych w:

  a/ terapii par i rodzin

  b/superwizji (proponujemy narracyjną superwizję osób z którymi pracują uczestnicy szkolenia)

  c/ w pracy w lokalnych społecznościach

  6. Praca w lokalnych społecznościach. Omówienie zasad. Wzmocnienie/ rozwijanie preferowanej historii poprzez pracę w lokalnych społecznościach. Prezentacja metody „Drzewo życia” (Tree of life)

  7.  Wpływ dominujących dyskursów na narracje klientów. Kulturowo-społeczny kontekst opowieści o problemach. Analiza dominujących dyskursów na historię klientów.

  8. Włączenie praktyki narracyjnej do własnego sposobu pracy. Refleksja na zaletami i ograniczeniami omawianego podejścia.

  Warsztat będzie bazował na interaktywnych metodach nauczania, studium przypadku i odgrywaniu ról. Uczestników zachęcamy do prezentacji przykładów z własnej praktyki klinicznej. Bazując na tych przykładach, będziemy mogli się zastanowić w jaki sposób podejście narracyjne potencjalnie wzbogaca warsztat terapeuty o nowe elementy.

  Zależy nam na wymianie doświadczeń, koleżeńskiej superwizji oraz rozwoju własnego stylu terapeutycznego, dla którego bazę może stanowić podejście narracyjne.  Termin: 3 – 4.12.2016

  Feedback od Uczestników szkolenia:

  •  "Praktyczne wskazówki, wyjaśnianie wątpliwości, nastawienie na kontakt i wymianę doświadczeń"
  • "Dystans, żart, skupienie"
  • "Wspaniałe uzupełnianie się prowadzących"

   

 • Rozpoczęcie kursu: 2018-04-13

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Z radością informujemy, że 13-14.04.2018 r. odbędzie się warsztat zaawansowany z terapii koherencji, który poprowadzi Pan Michał Jasiński.

  Do udziału w zajęciach zachęcamy osoby, które brały udział w kursie podstawowym z terapii koherencji.

   

  Warsztat z terapii koherencji na poziomie średnio zaawansowanym będzie miał charakter stricte praktyczny. Terapeuci, którzy podczas warsztatu wprowadzającego poznali założenia teoretyczne tego podejścia i dowiedzieli się o jego związku z procesem rekonsolidacji pamięci, tym razem będą mogli w pełni poświęcić się praktyce i wspólnej analizie sesji demonstracyjnych przeprowadzanych w czasie szkolenia.

  Warsztat rozpoczniemy od krótkiego odświeżenia i ugruntowania wiedzy, którą uczestnicy posiedli na pierwszych zajęciach. W tej części spotkania postaramy się rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące procesu terapii koherencji, specyfiki relacji terapeutycznej czy zastosowania konkretnych technik.

  Większość warsztatu będzie jednak czysto praktyczna:

  - w ramach sesji demonstracyjnych przeprowadzimy pierwszą i drugą sesję z tą samą osobą (pierwsza w piątek, druga w sobotę), 

  - na tej samej zasadzie przeprowadzimy też dwie sesje terapii, gdzie jedno z Państwa będzie terapeutą, drugie klientem, a rolą prowadzącego warsztat będzie wspieranie terapeutki/terapeuty w czasie sesji,

  - poza opisanymi wyżej sesjami będziemy pracowali ponownie w małych grupach, w których uczestnicy wcielą się w rolę terapeuty, klienta i obserwatora,

  - między tymi sesjami będziemy mieli czas na feedback, pytania, ćwiczenie konkretnych technik i przyjrzenie się konkretnym przypadkom.

   

  Koszt warsztatu:

  Do 31.12.2017: 399zł

  Od 1.01.2018: 449zł

   

  Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Serdecznie zapraszamy!  Zapisz Się

 • Rozpoczęcie kursu: 2018-05-18

  Miejsce: WIP DZMR

  Opis kursu:

  STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

  Piotrek Wiercipięta czy mały Einstein? - terapia ADHD

   

  Prowadzący: Rafał Antkowiak

  Data: 18-19.05.2018

  Koszt:

  do 16.03.2018 - 400 zł

  od 17.03.2018 - 450 zł

   

  Opis szkolenia:

   

  1. Diagnoza i różnicowanie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne, ADHD)

                    a/3 podtypy wg DSM-V

                    b/6 podtypów wg. Daniela Amena ( oparte o badania SPECT)

  1. Dziecko nadpobudliwe w rodzinie, w szkole i  na podwórku. Co z tego wynika dla terapii?
  2. Wielopłaszczyznowy model pracy z dziećmi z ADHD.
  3. A może jednak mały Einstein czyli o poszukiwaniu zasobów…
  4. Hipnoterapeutyczne aspekty pracy z dziećmi nadpobudliwymi i ich rodzinami.
  5. Nastolatek i dorosły z ADHD, czyli kiedy kończyć terapię?

   

   

  Serdecznie zapraszamy!  Zapisz Się

 • Zakończenie rekrutacji: 2017-07-13

  Miejsce: Wielkopolski Instytuut Psychoterapii DZMR

  Opis kursu:

  Prowadzący: Rafał Antkowiak

  21-22.04.2017 r.

  Zajęcia odbywają się w godzinach:

  piątek: 11.00-20.00

  sobota: 8.30 -18.00

   

  Program szkolenia:

  1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń jedzenia-różnicowanie, współwystępowanie innych problemów klinicznych.
  2. Systemowe rozumienie zaburzeń jedzenia.
  3. Hipnoterapeutyczno- systemowa terapia pacjentek z bulimią.
  4. Kompleksowość terapii zaburzeń jedzenia- współpraca pomiędzy specjalistami np. pomiędzy psychoterapeutą, psychiatrą, dietetykiem.
  5. Specyficzne sposoby pracy z pacjentkami z zaburzeniami jedzenia (formy terapii – indywidualna, rodzinna, techniki pracy - eksternalizacja, pozytywna konotacja, metafory, praca z genogramem).
  6. Kazuistyka, wymiana doświadczeń.

   

 • Rozpoczęcie kursu: 2018-02-02

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Warsztat o terapii koherencji i prokrastynacji skierowany jest do osób, które są chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii koherencji. Zajęcia poprowadzi Pan Michał Jasiński. Warsztat ten umożliwia uczestnictwo w następnym, skierowanym do osób na poziomie zaawansowanym.

  Celem warsztatu jest zapoznanie Państwa z teorią i praktyką terapii koherencji na poziomie, który pozwoli Państwu używać przynajmniej część z proponowanych metod we własnej praktyce terapeutycznej, nie tylko w pracy z prokrastynacją, ale również z innymi zaburzeniami.

   

   

  Terapia koherencji (Coherence therapy) jest stosunkowo nowym, bo zdefiniowanym w latach 90-tych i rozwijanym intensywnie w ostatnich dwóch dekadach, podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej. Jego twórcy, Bruce Ecker i Laurel Hulley, postawili sobie za cel stworzenie terapii jednocześnie zorientowanej na głębię i krótkoterminowej. Dokonali tego dzięki analizie setek sesji, w których nastąpiły zmiany przełomowe dla całego procesu terapeutycznego – zmiany, dzięki którym symptomy trwale ustąpiły, a klienci odczuli wyraźną poprawę swojego stanu.

   

  Centralnym założeniem terapii koherencji jest koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania. Terapeuta prowadzi klienta do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych nieświadomych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie owe konstrukcje zmieniane są wspólnie tak, by symptom stracił rację bytu w ramach subiektywnej struktury rzeczywistości klienta. Ecker i Hulley, poza doświadczeniem klinicznym, opierają się również na naturalnym dla naszego mózgu procesie rekonsolidacji pamięci, który pozwala na trwałą zmianę konstrukcji zakodowanych w pamięci nieświadomej i ustąpienie symptomów z nich wynikających.

   

  W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznychZasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

   

  Symptomem, którym zajmiemy się na warsztacie, jest prokrastynacja – odkładanie czynności lub decyzji na później, mimo świadomości, że może to pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje. Choć, zgodnie z wiedzą potoczną, największa populacja osób prokrastynujących to studenci, problem ten dotyka osoby w każdym wieku i koreluje m.in. z wysokim poziomem stresu, lęku, impulsywności, perfekcjonizmem, neurotycznością oraz stanami depresyjnymi, zaniżoną samooceną i niskim poziomem zadowolenia z życia.

  Mimo że prokrastynacja wywołuje poczucie winy i autentyczne cierpienie, osoby mające ten problem rzadko są w stanie poradzić z nim sobie samodzielnie. Z punktu widzenia terapii konstruktywistycznych, w tym terapii koherencji, dzieje się tak dlatego, że symptom ten (jak niemal każdy inny) istnieje, gdyż pełni istotną, pozytywną (choć nieuświadomioną) funkcję w ramach subiektywnej konstrukcji rzeczywistości naszych klientów. Pracując z nimi przy użyciu tego podejścia, odkrywamy schematy poznawcze nadające sens prokrastynacji, która chroni klientów przed innym, głębszym i poważniejszym niż jej konsekwencje, cierpieniem. Okazuje się zatem, że prokrastynacja jest rozwiązaniem dla innego, poważniejszego problemu, np. odrzucenia w przypadku poniesienia porażki czy utraty więzi z rodziną w przypadku odniesienia sukcesu. W terapii koherencji staramy się dotrzeć do najbardziej centralnych schematów i trwale zmienić je dzięki pracy doświadczeniowej. Zmiana ta pozwala na wyeliminowanie problemu prokrastynacji.

   

  W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

  1. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.
  2. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.
  3. Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnej z zasadą koherencji – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?
  4. Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?

   

  W trakcie warsztatu przeanalizujemy również przypadki prokrastynujących klientów i zobaczymy, jak różne, głębokie konstrukcje mogą kryć się za tym pozornie błahym symptomem. Obejrzymy również obszerne fragmenty wideo z sesji terapeutycznych dotyczących pracy z tym problemem. Sporo miejsca poświęcimy także na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing i pracę w małych grupach.

   

  Celem warsztatu jest zapoznanie Państwa z teorią i praktyką terapii koherencji na poziomie, który pozwoli Państwu używać przynajmniej część z proponowanych metod we własnej praktyce terapeutycznej, nie tylko w pracy z prokrastynacją, ale również z innymi zaburzeniami.

   

   

   

  Proponowana bibliografia:

  • Jasiński, M. (2014). Terapia koherencji jako synteza wniosków z konstruktywistycznej praktyki klinicznej i odkryć neuronauki.Psychoterapia, 4(171), 13-24. 

   

  Artykuły w języku angielskim, dostępne on-line:

   

  • Toomey, B. & Ecker,B. (2007).Of neurons and knowings: Constructivism, coherence psychology, and their neurodynamic substrates.Journal of Constructivist Psychology, 20 (3), 201–245.
  • Ecker, B. & Toomey, B.(2008). Depotentiation of symptom-producing implicit memory in Coherence Therapy.Journal of. Constructivist. Psychology, 21(2), 87–150.
  • Toomey, B. & Ecker, B. (2009). Competing visions of the implications of neuroscience for psychotherapy.Journal of Constructivist Psychology, 22(4), 95–140.
  • Sibson, P. & Ticic, R. (2014). Remembering in order to forget.Therapy Today, 25(2), 26-29.
  • oraz inne artykuły i studia przypadków dostępne bezpłatnie na stronie Coherence Psychology Institute.

   

  Polecamy również zapoznać się z materiałami wideo dotyczącymi terapii koherencji i rekonsolidacji pamięci dostępnymi w YouTube.

   

  Termin warsztatu: 2 - 3.02.2018

   

  Koszt:

  wpłata do 1.12.2017: 340 zł

  wpłata od 2.12.2017: 390 zł

   

  Serdecznie zapraszamy!  Zapisz Się

 • Rozpoczęcie rekrutacji: 2018-05-11

  Zakończenie rekrutacji: 2018-03-12

  Rozpoczęcie kursu: 2018-05-13

  Miejsce: Ścinawska 3

  Opis kursu:

  OFERTA WARSZTATU DLA SPECJALISTÓW

  „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!”

   

              Metoda pracy z dzieckiem i opiekunami „Dam Radę!” jest kompleksowym systemem pracy, osadzonym w paradygmacie Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (and. BSFT - Brief Solution Focused Therapy). Autorem metody jest dr Ben Furman, dyrektor fińskiego Instytutu Terapii Krótkoterminowej.

   

              „Dam Radę!” jest metodą pracy z dzieckiem w naturalny sposób angażującą dorosłych, znajdujących się w otoczeniu dziecka (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy i inni specjaliści). Pracując według tego modelu, możemy pomóc dziecku zarówno przezwyciężać problemy emocjonalne i behawioralne, jak i z powodzeniem wspierać jego prawidłowy rozwój.

  „Dam Radę!”, w dostosowanych do dziecka kolejnych krokach, prowadzi do przezwyciężenia problemu i zdobycia nowych kompetencji. Kluczowymi elementami są:

  • formułowanie umiejętności, którą dziecko musi zdobyć;
  • budowanie społecznego system wsparcia dla dziecka;
  • zaznaczanie korzyści, które uzyska dziecko;
  • wspieranie poczucia kompetencji u dziecka;
  • specyficzny system wzmocnień.

   

   

   

              „Jestem z Ciebie Dumny!” może być wykorzystywany jako niezależny program pracy grupowej lub też wsparcie dla indywidualnej pracy z dzieckiem metodą „Dam Radę!”. Przeznaczony jest dla specyficznej grupy rodziców i opiekunów, zawiera krótkie wprowadzenie do „Dam Radę!” i skupia się na następujących tematach:

  • chwalenie/ docenianie;
  • wpływanie na dzieci;
  • współpraca z innymi dorosłymi z otoczenia dziecka;
  • wspieranie dzieci w przezwyciężaniu problemów;
  • reagowanie na niepożądane zachowania.

   

  Warsztaty prowadzone są przez – rekomendowanego przez dr Bena Furmana – ambasadora metody, Dariusza Bronowskiego. Zajęcia trwają 3 dni po 10 godzin dydaktycznych, podczas których uczestnicy zapoznają się z programami „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!” oraz z podstawami praktyki BSFT . Uczestnictwo zakończone jest otrzymaniem zaświadczenia dla praktyka w/w metod, dającego możliwość pracy zarówno z grupami dorosłych, jak i prowadzenia indywidualnych sesji z dziećmi.

  Maksymalna ilość uczestników to 15 osób.

  Koszt 650zł za osobę, możliwa negocjacja kwoty dla zgłoszenia grupowego.

   

  NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW W POZNANIU

  11-13 maj

  Prosimy o wpisanie wybranego terminu w zgłoszeniu.

  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii DZMR, ul. Ścinawska 3, Poznań  Zapisz Się

 • Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Data warsztatu: 19-20.05.2017 r.

   

  Prowadzący: Michał Jasiński

  psycholog, psychoterapeuta w terapii indywidualnej, par i rodzin, doktorant Universitat de Barcelona. Pracuje w wielojęzycznym zespole psychologów i psychiatrów w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński.

  Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej na Universitat de Barcelona, studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona oraz kurs terapii narracyjnej w londyńskim Institute of Narrative Therapy. Jest wykładowcą stowarzyszonym w Coherence Psychology Institute.

   

  Opis warsztatu:

  Terapia koherencji jest stosunkowo nowym podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej. Jego twórcy, Bruce Ecker i Laurel Hulley, postawili sobie za cel stworzenie terapii jednocześnie zorientowanej na głębię i krótkoterminowej.

  Centralnym założeniem terapii koherencji jest koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania.  Terapeuta nie przeciwdziała symptomowi i nie posługuje się interpretacją jako narzędziem interwencji. Prowadzi klienta do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych nieświadomych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie owe konstrukcje zmieniane są wspólnie tak, by symptom stracił rację bytu w ramach subiektywnej  struktury rzeczywistości klienta.

  W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznych. Zasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę  konstrukcji leżących u jego podstaw.


  Część praktyczna:

  • Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.
  • Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.
  • Metodyka pracy doświadczeniowej – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?
  • Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?
  • Analiza studiów przypadku i zapisu wideo sesji terapeutycznej oraz role - playing.

   

  Feedback od Uczestników szkolenia:

  •  „Jasny przekaz prowadzącego. Chętne dzielenie się praktycznymi wskazówkami. Pomocne i klarowne notatki z prezentacji.”
  • „Łączenie najistotniejszych informacji dotyczących założeń teoretycznych z praktycznym ich wykorzystaniem, przykłady z praktyki własnej.”
  • „Dużo praktycznych przykładów, gotowość do odpowiadania na pytania i komentarze uczestników szkolenia.”
  • „Profesjonalizm, perspektywa rozwojowa dotycząca dalszego zdobywania umiejętności.”

   

 • Rozpoczęcie kursu: 2017-04-12

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy na grupową superwizję w terapii koherencji, którą poprowadzi Pan Michał Jasiński.

  Warunkiem uczestnictwa w superwizji jest minimum ukończenie pierwszej części warsztatów z terapii koherencji.

   

  Pierwsze spotkanie odbędzie się w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii DZMR ul. Promienista 30A/2

  Data: 12.04.2018r. w godzinach: 15.00-20.30

  Koszt uczestnictwa w superwizji: 150 zł

   

  Ilość miejsc ograniczona!  Zapisz Się

 • Rozpoczęcie kursu: 2018-04-20

  Miejsce: WIP DZMR

  Opis kursu:

  STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

  Diagnostyka i terapia zaburzeń ze spectrum autyzmu

   

  Prowadzące: Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska

  Data: 20-21.04.2018

  Koszt:

  do 23.02.2018 - 400 zł

  od 24.02.2018 - 450 zł

   

  Opis szkolenia:

  • Terminologia
  • Autyzm w klasyfikacjach ICD-10, DSM-IV i DSM 5
  • Etiopatogeneza
  • Narzędzia diagnostyczne - przegląd (np. SACS, STAT, ADOS, M-CHAT, AQ, badanie teorii umysłu)
  • Diagnoza kliniczna (wywiad, obserwacja, badanie)
  • Różnicowanie (zespół Retta, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia mowy, inne zespoły genetyczne)
  • Cele i zadania terapii
  • Przegląda metod oddziaływań terapeutycznych (metody niedyrektywne, np. SON-Rise, Growth Trough Play System; metody dyrektywne; terapia behawioralna, Sekwencyjno-Symultaniczna Nauka Czytania;  AAC- metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej; rozwijanie kompetencji społecznych, teoria umysłu)
  • Analiza filmów
  • Warsztaty w grupach

   

   

  Serdecznie zapraszamy!  Zapisz Się

Kontakt

 • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
 • piątek 9:00-14:00
 • ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań, 60-288 Poznań
 • +48 601 862 693
 • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO