• Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii, ul. Promienista 30A/2, Poznań

  Opis kursu:

  Osoba prowadząca szkolenie:

   

  Rafał Antkowiak - dr n. med. jest lekarzem psychiatrą, specjalistą psychiatrą dzieci i młodzieży, posiada certyfikat w zakresie terapii systemowej nadany przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Systemowej (Heidelberg, Niemcy) oraz certyfikat psychoterapeuty i superwizora przyznany prze Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył dwuletnie międzynarodowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w ZIST (Zentrum für persönliche und berufliche Fortbildung Penzberg, Niemcy). Przez 15 lat pracował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu. W swojej pracy integruje hipnoterapię ericksonowską i podejście systemowe. Kieruje Ośrodkiem Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii.

   

   

  Program szkolenia:

   

  1. Diagnoza i różnicowanie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne, ADHD)

  a/3 podtypy wg DSM-IV

  b/6 podtypów wg. Daniela Amena

  2. Dziecko nadpobudliwe w rodzinie, w szkole i w grupie rówieśniczej na podwórku, co z tego wynika dla terapii.

  3. Wielopłaszczyznowy model pracy z dziećmi z ADHD.

  4. W poszukiwaniu zasobów…

  5. Hipnoterapeutyczne aspekty pracy z dziećmi nadpobudliwymi i ich rodzinami.

  6. ADHD u dorosłych.

   

  Termin: 26-27.02.2016

   

 • Opis kursu:

   

  Osoba prowadząca szkolenie:

  Szymon Chrząstowski

  - pracuje jako adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Autor kilkunastu publikacji naukowych. Czynnie uczestniczy w konferencjach odbywających się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ukończył trzyletnie szkolenie w zakresie terapii rodzin w Krakowie i dwuletnie szkolenie poświęcone terapii poznawczo – behawioralnej. Certyfikat terapeuty: Diploma in Applied Systemic Theory w renomowanym ośrodku Tavistock Clinic w Londynie. Ukończył zaawansowany kurs terapii narracyjnej prowadzony w Wielkiej Brytanii. Stale dokształca się na warsztatach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i w głównych brytyjskich ośrodkach terapeutycznych. Współpracuje z Centre for Narrative Practice. Jest członkiem Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ostatnio redaktor naukowy pierwszego w Polsce komiksu o terapii rodzin.

   

  Tematyka szkolenia:
   
  Podczas warsztatów będziemy ćwiczyli wykonywanie technik terapii narracyjnej przydatnych w pracy osób zajmujących się pomaganiem.  Pojawi się również okazja do zastanowienia się, w jaki sposób wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas warsztatu we własnym miejscu pracy.  Zostaną zaprezentowane podstawowe założenia podejścia narracyjnego, omówione wybrane przypadki z praktyki, a także będzie możliwość superwizji własnej pracy w perspektywie terapii narracyjnej. Wszystko w przyjaznej atmosferze. Mam nadzieję, że warsztaty będą okazją do nauki, ale również poprzez zabawę.

  Szczegółowy program:

   

  • Czym różni się terapia narracyjna od innych podejść terapeutycznych?
  • W jaki sposób skutecznie eksternalizować problemy?
  • Czy eksternalizację można stosować w pracy z pacjentami psychotycznymi?
  • Jak poprowadzić rozmowę o wyjątkach?
  • Dlaczego warto rozmawiać o preferowanej przyszłości zamiast tylko o przeszłości klienta?
  • Za pomocą, jakich technik wzmacniać preferowaną przez klienta opowieść?
  • Co to jest grupa świadków?
  • Czy warto pisać listy do klientów?


  Termin: 19-20.02.2016  Feedback Uczestników szkolenia:

  • "Różnorododne ćwiczenia, ciekawe filmy, przystępnie przekazana wiedza teoretyczna"
  • "Otwartość, gotowość do odpowiedzi na pytania, dobra atmosfera w czasie zajęć"
  • "Luz, skracanie dystansu, pozwalanie sobie na "nie wiem"

 • Opis kursu:

   

  Hipnoterapia wg Ernesta Rossiego oparta na relacji ciało-umysł i jej zastosowanie w psychosomatyce

   

  Osoba prowadząca szkolenie:

   

  Jan Dyba - Jest psychologiem i socjologiem. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii i hipnozy klinicznej organizowane przez Fundację Miltona H. Ericksona w Phoenix (Arizona)pod kierownictwem Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary'ego i Liliany Borges-Zeig. Redaktor korespondencyjny The International Journal of Psychosocial Genomics and Consciousness and Health Research. Założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością, który został powołany w celu propagowania i rozwijania myśli i podejścia terapeutycznego doktora Ernesta L. Rossiego w Polsce. Tłumacz książki Ernesta L. Rossi i Kathryn Rossi. „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami”. Autor książki: Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing.

   

  Program szkolenia:

  Podczas warsztatu nauczysz się dostrzegać i wykorzystywać w terapii naturalne rytmy biologiczne organizmu. Dowiesz się, w jaki sposób uruchamiać w pacjencie procesy leczenia na wszystkich poziomach od umysłu do genu. Nauczysz się technik skutecznie wspierających procesy leczenia w zaburzeniach związanych ze stresem oraz psychosomatycznych. Poznasz podstawy nowego psychobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej Ernesta Rossiego, ucznia Miltona H. Ericksona.

   

  Szczegółowy program:

  1.Omówienie 4-stopniowego procesu twórczego w psychoterapii.

  2.  Sugestia hipnotyczna – czym jest i na jakiej zasadzie działa?

  3. Rodzaje sugestii- omówienie i ćwiczenia

  4. Wprowadzenie pojęcia procesów ideodynamicznych- ich zastosowanie w praktyce psychoterapeutycznej- demonstracja, ćwiczenia

  5. Szok psychologiczny, niespodzianka i nowość w procesach terapeutycznych, analiza przypadków

  6.Protokoły lecznicze, głównie demonstracje, ćwiczenia (np. Hand Mirroring, Merry Symptom Chase itd.)

  Termin: 20-21.05.2016

   

   

   

 • Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii DZMR

  Opis kursu:

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie poświęcone zaawansowanym metodom praktyki narracyjnej. Warsztat poprowadzą Pani Maria Kasprowicz i Pan Szymon Chrząstowski.

  Kurs skierowany jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat podejścia narracyjnego.

  Prowadzący poruszą następujące zagadnienia:

  1. Wprowadzenie: podejście narracyjne jako sposób widzenia świata.
  2. Miejsce relacji terapeutycznej w podejściu narracyjnym- zaproszenie do refleksji.
  3. Rozmowy reautoryzujące. Narracyjne ujmowanie tożsamości ( tożsamość narracyjna vs klasyczne ujmowanie tożsamości). Mapa rozmowy reautoryzujące. Budowanie preferowanej tożsamości.
  4. Narracyjna praca z osobami doświadczającymi traumy. Nieobecne lecz domniemane - od tożsamości straumatyzowanej do preferowanej.
  5. Wykorzystanie świadków zewnętrznych w:

  a/ terapii par i rodzin

  b/superwizji (proponujemy narracyjną superwizję osób z którymi pracują uczestnicy szkolenia)

  c/ w pracy w lokalnych społecznościach

  6. Praca w lokalnych społecznościach. Omówienie zasad. Wzmocnienie/ rozwijanie preferowanej historii poprzez pracę w lokalnych społecznościach. Prezentacja metody „Drzewo życia” (Tree of life)

  7.  Wpływ dominujących dyskursów na narracje klientów. Kulturowo-społeczny kontekst opowieści o problemach. Analiza dominujących dyskursów na historię klientów.

  8. Włączenie praktyki narracyjnej do własnego sposobu pracy. Refleksja na zaletami i ograniczeniami omawianego podejścia.

  Warsztat będzie bazował na interaktywnych metodach nauczania, studium przypadku i odgrywaniu ról. Uczestników zachęcamy do prezentacji przykładów z własnej praktyki klinicznej. Bazując na tych przykładach, będziemy mogli się zastanowić w jaki sposób podejście narracyjne potencjalnie wzbogaca warsztat terapeuty o nowe elementy.

  Zależy nam na wymianie doświadczeń, koleżeńskiej superwizji oraz rozwoju własnego stylu terapeutycznego, dla którego bazę może stanowić podejście narracyjne.  Termin: 3 – 4.12.2016

  Feedback od Uczestników szkolenia:

  •  "Praktyczne wskazówki, wyjaśnianie wątpliwości, nastawienie na kontakt i wymianę doświadczeń"
  • "Dystans, żart, skupienie"
  • "Wspaniałe uzupełnianie się prowadzących"

   

 • Zakończenie rekrutacji: 2017-07-13

  Miejsce: Wielkopolski Instytuut Psychoterapii DZMR

  Opis kursu:

  Prowadzący: Rafał Antkowiak

  21-22.04.2017 r.

  Zajęcia odbywają się w godzinach:

  piątek: 11.00-20.00

  sobota: 8.30 -18.00

   

  Program szkolenia:

  1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń jedzenia-różnicowanie, współwystępowanie innych problemów klinicznych.
  2. Systemowe rozumienie zaburzeń jedzenia.
  3. Hipnoterapeutyczno- systemowa terapia pacjentek z bulimią.
  4. Kompleksowość terapii zaburzeń jedzenia- współpraca pomiędzy specjalistami np. pomiędzy psychoterapeutą, psychiatrą, dietetykiem.
  5. Specyficzne sposoby pracy z pacjentkami z zaburzeniami jedzenia (formy terapii – indywidualna, rodzinna, techniki pracy - eksternalizacja, pozytywna konotacja, metafory, praca z genogramem).
  6. Kazuistyka, wymiana doświadczeń.

   

 • Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Data warsztatu: 19-20.05.2017 r.

   

  Prowadzący: Michał Jasiński

  psycholog, psychoterapeuta w terapii indywidualnej, par i rodzin, doktorant Universitat de Barcelona. Pracuje w wielojęzycznym zespole psychologów i psychiatrów w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński.

  Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej na Universitat de Barcelona, studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona oraz kurs terapii narracyjnej w londyńskim Institute of Narrative Therapy. Jest wykładowcą stowarzyszonym w Coherence Psychology Institute.

   

  Opis warsztatu:

  Terapia koherencji jest stosunkowo nowym podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej. Jego twórcy, Bruce Ecker i Laurel Hulley, postawili sobie za cel stworzenie terapii jednocześnie zorientowanej na głębię i krótkoterminowej.

  Centralnym założeniem terapii koherencji jest koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania.  Terapeuta nie przeciwdziała symptomowi i nie posługuje się interpretacją jako narzędziem interwencji. Prowadzi klienta do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych nieświadomych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie owe konstrukcje zmieniane są wspólnie tak, by symptom stracił rację bytu w ramach subiektywnej  struktury rzeczywistości klienta.

  W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznych. Zasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę  konstrukcji leżących u jego podstaw.


  Część praktyczna:

  • Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.
  • Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.
  • Metodyka pracy doświadczeniowej – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?
  • Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?
  • Analiza studiów przypadku i zapisu wideo sesji terapeutycznej oraz role - playing.

   

  Feedback od Uczestników szkolenia:

  •  „Jasny przekaz prowadzącego. Chętne dzielenie się praktycznymi wskazówkami. Pomocne i klarowne notatki z prezentacji.”
  • „Łączenie najistotniejszych informacji dotyczących założeń teoretycznych z praktycznym ich wykorzystaniem, przykłady z praktyki własnej.”
  • „Dużo praktycznych przykładów, gotowość do odpowiadania na pytania i komentarze uczestników szkolenia.”
  • „Profesjonalizm, perspektywa rozwojowa dotycząca dalszego zdobywania umiejętności.”

   

Kontakt

 • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
 • piątek 9:00-14:00
 • ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań, 60-288 Poznań
 • +48 601 862 693
 • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO