Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Zespół Terapeuci Marcin Korowaj

Marcin Korowaj

Pedagog psychoterapeuta

Ukończył 4 letnie szkolenie w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie akredytowanym przez PTP oraz I i II stopień kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest certyfikowanym specjalistą ds. przemocy w rodzinie. W swojej pracy łączy myślenie systemowe oraz psychodynamiczne.

Jest autorem pierwszego w Polsce programu profilaktycznego dot. depresji poporodowej, prowadził tam psychoterapię oraz zajęcia dla par w szkole rodzenia.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Pracuje z:

  • parami;
  • rodzinami;
  • młodzieżą od 15 roku życia;
  • osobami w depresji i przeżywające lęki;
  • osobami przeżywającymi kryzys (strata, rozwód);
  • osobami przeżywającymi trudności emocjonalnymi;
  • osobami mającymi problem z agresją (czytaj więcej);
  • osobami doświadczającymi przemocy (czytaj więcej);
  • osobami z negatywnym obrazem własnej osoby, z trudnościami w relacjach społecznych.

Kontakt z nami

ul. Grotkowska 13b, 60-176 Poznań

Poniedziałek -  Czwartek 9:00 - 20:00
Piątek 9.00 - 14.00

© wszystkie prawa zastrzeżone