Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Kurs akredytowany

Kurs akredytowany

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we współpracy z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii zaprasza na Kurs Akredytowany przygotowujący do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

 

Kurs akredytowany PTP - Całościowy kurs psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Na kurs może zgłosić się osoba, która posiada wykształcenie wyższe: lekarz, psycholog, pedagog, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant oraz osoba z innym wykształceniem humanistycznym  pracująca w placówce zajmującej się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. Ochotnik wypełnia ankietę zgłoszeniową zamieszczoną na stronie każdego z Instytutów oraz na głównej stronie – Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Pierwszym etapem naboru jest ocena kandydata na podstawie ankiety zgłoszeniowej. Osoby które pomyślnie przejdą pierwszy etap, zostają zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 
Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzyć umiejętności psychoterapeutyczne o inne podejścia takie, jak psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
Kierownik Kursu: Rafał Antkowiak

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Kierownik Kursu: Elżbieta Czapiewska - Zejden

Kurs realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu.

UWAGA!

Zgrupowanie self - experience odbędzie się 25.02 - 2.03.2020 r.

Znamy również harmonogram zajęć VI edycji Kursu Akredytowanego Psychoterapii.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie WIP DZMR przy ul. Ścinawskiej 3 w godzinach:

piątek: 10.30 - 20.00
sobota: 8.30 - 18.00

HARMONOGRAM KURSU:

13-14.03.2020 Kontakt i kontrakt terapeutyczny prowadzący: Kira Słupczyńska

03-04.04.2020 Relacja i przymierze terapeutyczne prowadzący: Kira Słupczyńska

15-16.05.2020 Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości prowadzący: Mariusz Szuta

26-27.06.2020 Neurobiologiczne podstawy zachowania prowadzący: Rafał Antkowiak

04-05.09.2020 Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych prowadzący: Mariusz Szuta

 
Zakwalifikowanie kandydatów na kurs poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną przed rozpoczęciem zajęć.


Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii: www.psrp.com.pl

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:
Zajęcia będą realizowane w ciągu 5 lat. Dwudniowe spotkania będą się odbywać raz w miesiącu w piątki i soboty

W RAMACH KURSU PRZEWIDZIANE SĄ:
·         szkolenie teoretyczno-warsztatowe - 800 godzin
·         superwizja (indywidualna i grupowa) – 150 godzin

w cenie, w ramach opłaty semestralnej: 120 godz. superwizji grupowej

dodatkowo płatne: 30 godzin superwizji indywidualnej, ze wskazaniem odbycia po pięć godzin superwizji indywidualnych na 2 i 3 roku, w cenie  kursu: 80 godzin genogramowej pracy własnej

DODATKOWO PŁATNE:
       zgrupowanie self-experience - 60 godzin odbędzie się 25.02 - 2.03.2020 r.
       praca indywidualna – 30 godzin
       terapia grupowa dla terapeutów - 80 godzin

       razem = 250 godzin pracy własnej.

1.Uczestnicy Kursu Akredytowanego są zobowiązani do odbycia grupowej terapii własnej w ilości 80  godzin w modalności, której uczymy na Kursach -  w miejscu realizacji kursów.

2. Zalecamy, żeby terapia indywidualna uczestników kursów była prowadzona u certyfikowanych terapeutów  Towarzystw: Psychiatrycznego lub / i  Psychologicznego, najlepiej w nurcie, w którym jest realizowany kurs, czyli w integracji podejść systemowo – ericksonowskiego z elementami podejścia psychodynamicznego i poznawczo – behawioralnego.

W wyjątkowych okolicznościach braku dostępu do wyżej wymienionych terapeutów, dopuszczamy możliwość odbycia terapii u certyfikowanego terapeuty w nurcie zbliżonym.

KOSZT UDZIAŁU W KURSIE:
opłata za 1 semestr szkolenia 2500 PLN.
Na V roku ze względu na rozpoczynające się w mniejszych grupach zajęcia superwizyjne opłata za semestr to 3000 PLN.
Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia a także kosztów zgrupowania self - experience.

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
początek kursu: marzec 2020

OBECNIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ - skontaktuj się z nami

Kontakt z nami

ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań

  +48 601 862 693

Pon-Czw 9:00 do 20:00, Pt: 9:00 do 14:00

© wszystkie prawa zastrzeżone