Szkolenia psychoterapeutyczne
Opis kursu:

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we współpracy z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii

zaprasza na Kurs Akredytowany przygotowujący do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

 

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

Kierownik Kursu: Rafał Antkowiak

 

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Kierownik Kursu: Elżbieta Czapiewska - Zejden

 

Kurs realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu.

 

HARMONOGRAM KURSÓW:

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
rekrutacja: zakończona

rozpoczęcie kursu: listopad 2017

Tel. 601862693, www.wip-dzmr.poznan.pl

Tel. (061) 862 98 99, www.wip.poznan.pl,  

info@wip-dzmr.poznan.pl
info@wip.poznan.pl


 
KATOWICKI  INSTYTUT  PSYCHOTERAPII
początek kursu: styczeń 2018
Tel.(032) 252 45 17
www.k-i-p.pl
biuro@k-i-p.pl

 

WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
Początek kursu: jesień 2017
Rekrutacja: trwa
Tel. (071) 336 06 26
www.wip.wroclaw.pl
info@wip.wroclaw.pl


 
Zakwalifikowanie kandydatów na kurs poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną przed rozpoczęciem zajęć.


Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii: www.psrp.com.pl


Kurs adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, rehabilitantów, pielęgniarek i pracowników socjalnych pracujących w placówkach stosujących psychoterapię.


CELE KURSU:
1. Przygotowanie uczestników do samodzielnego, kompetentnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej głównie w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego.

2 . Rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

zajęcia będą realizowane w ciągu 4-5 lat.
Dwudniowe spotkania będą się odbywać raz w miesiącu w piątki i soboty. 

 

W RAMACH KURSU PRZEWIDZIANE SĄ:
·         szkolenie teoretyczno-warsztatowe - 800 godzin
·         superwizja (indywidualna i grupowa) – 150 godzin

w cenie, w ramach opłaty semestralnej: 120 godz. superwizji grupowej

dodatkowo płatne: 30 godzin superwizji indywidualnej, ze wskazaniem odbycia po pięć godzin superwizji indywidualnych na 2 i 3 roku, w cenie  kursu: 80 godzin genogramowej pracy własnej

 

DODATKOWO PŁATNE:

     zgrupowanie self-experience - 60 godzin

     praca indywidualna – 30 godzin

     terapia grupowa dla terapeutów - 80 godzin

    

Razem - 250 godzin pracy własnej.

1.Uczestnicy Kursu Akredytowanego są zobowiązani do odbycia grupowej terapii własnej

w ilości 80  godzin  w modalności, której uczymy na Kursach -  w miejscu realizacji kursów.

 

2. Zalecamy, żeby terapia indywidualna uczestników kursów była prowadzona u certyfikowanych

terapeutów  Towarzystw: Psychiatrycznego lub / i  Psychologicznego, najlepiej w nurcie ,

w którym jest realizowany kurs, czyli w integracji podejść systemowo – ericksonowskiego 

z elementami podejścia psychodynamicznego i poznawczo – behawioralnego.

 

W wyjątkowych okolicznościach braku dostępu do wyżej wymienionych terapeutów, dopuszczamy możliwość odbycia terapii u certyfikowanego terapeuty w nurcie zbliżonym.

 

KOSZT UDZIAŁU W KURSIE:
opłata za 1 semestr szkolenia 2500 PLN

Na V roku ze względu na rozpoczynające się w mniejszych grupach zajęcia superwizyjne opłata za semestr to 3000 PLN

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia a także kosztów zgrupowania self - experience.

 

 

Nieustanne poszerzanie wiedzy jest niezbędne, aby zostać specjalistą w swojej dziedzinie i jest szczególnie ważne, jeżeli zakres naszej pracy leży w obszarze psychologii, psychiatrii, psychoterapii, pedagogiki oraz innych dziedzin, które wymagają kontaktu z pacjentem oraz odpowiedniego podejścia do jego problemu. Z tego względu z dużą przyjemnością prowadzimy kursy atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które pozwolą pogłębić wiedzę z zakresu psychiatrii, psychologii i pokrewnych dziedzin oraz tym samym nabyć nowe umiejętności przydatne podczas pracy z pacjentem.

Celem kursów atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jest przygotowanie uczestników do samodzielnego, kompetentnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej głównie w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego oraz rozszerzenie umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.

Organizacja kursów atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

W przygotowanej przez nas ofercie znajdziesz również kursy atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kursy będą realizowane w ciągu 5 lat w czasie dwudniowych spotkań raz w miesiącu (piątki i soboty). W ramach kursu będziesz mieć możliwość uczestnictwa w szkoleniach teoretyczno-warsztatowych (800 godzin) oraz superwizji indywidualnej i grupowej (150 godzin, w ramach opłaty semestralnej: 120 godz. superwizji grupowej dodatkowo płatne: 30 godzin superwizji indywidualnej, ze wskazaniem odbycia po pięć godzin superwizji indywidualnych na 2 i 3 roku).Zapisz Się

Kontakt

  • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
  • piątek 9:00-14:00
  • ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań, 60-288 Poznań
  • +48 601 862 693
  • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO