Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Archiwum Elementarz terapii narracyjnej

Elementarz terapii narracyjnej

Prowadzący:
dr Szymon Chrząstowski

Termin:
9 - 10.11.2018 r.

Koszt:
do 31.12.2017 r. - 300 zł
od 1.01.2018 r. - 400 zł

 

Każdy terapeuta buduje swój własny alfabet praktyki terapeutycznej. Im  więcej liter w tym alfabecie, tym bardziej poszerzają się możliwości rozumienia klienta i interwencji psychoterapeuty.   

Warsztaty są przeznaczone dla psychologów, którzy chcieliby wzbogacić swoją praktykę o elementy terapii narracyjnej. Skupimy się na czterech metodach terapii narracyjnej – takich, którymi mogą się posługiwać terapeuci pracujący w różnych szkołach terapeutycznych. Uczestnicy szkolenia poznają zatem: rozmowy eksternalizacyjne, rozmowy o wyjątkach, rozmowy typu re-membering i listy terapeutyczne.

Warsztaty składają się z części wykładowej i dyskusji oraz z ćwiczeń nowych umiejętności. Podczas szkolenia znajdziemy też czas, aby przyjrzeć się niektórym problemom wnoszonym na sesje przez klientów, z którymi pracują uczestnicy warsztatów. Nacisk położymy na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do zajęć, możesz sięgnąć do książki (nieobowiązkowo, ale będzie to przydatne):

Morgan A. (2011). Terapia narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

 

Program warsztatów

Terapia narracyjna jest na tyle bogata, że nie sposób omówić „wszystkie litery alfabetu”, które się na nią składają. Stąd zajmiemy się wyłącznie wybranymi literami:

 • ABC – czyli podstawowe założenia terapii narracyjnej:
  1. rola opowieści w naszym życiu, czyli o tym, jak opowieści nas tworzą,
  2. problem z narracyjnego punktu widzenia (opowieści ubogie i bogate),
  3. zmiana w terapii narracyjnej.
 • E jak eksternalizacja:
  1. cele eksternalizacji, czyli problem nie jest tożsamy z osobą, która ma problem,
  2. poszukiwanie dobrej nazwy dla problemu,
  3. mapa 1, czyli schemat rozmowy,
  4. przykłady i ćwiczenie eksternalizacji.
 • W jak wyjątki:
  1. cele rozmów o wyjątkach, czyli jak nawet drobny wyjątek dużo zmienia,
  2. poszukiwanie wyjątków,
  3. mapa 2, czyli jak rozmawiać o wyjątkach,
  4. przykłady i ćwiczenie rozmów o wyjątkach.
 • R jak rozmowy re-membering:
  1. cel rozmów re-membering, czyli o pożytkach z przynależności do klubu,
  2. identyfikacja osób do rozmów re-membering,
  3. etapy rozmowy typu re-membering,
  4. przykłady i ćwiczenia rozmów re-membering.
 • L – jak listy terapeutyczne:
  1. cel listów, czyli po co pisać listy do klientów,   
  2. zasady pisania listów,
  3. zagadnienia etyczne związane z używaniem listów w terapii, czyli jak nie wdawać się w prowadzenie terapii za pomocą listów,
  4. przykłady i ćwiczenia przygotowywania listów podsumowujących sesję.
 • J – jak to wszystko zintegrować w swojej własnej praktyce?
  1. dyskusja nad możliwościami integracji metod narracyjnych do własnej pracy, czyli jak włączyć litery alfabetu narracyjnego do swojej praktyki,
  2. zalety i ograniczenia metod narracyjnych.  

 

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z nami

ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań

Pon-Czw 9:00 do 20:00, Pt: 9:00 do 14:00

© wszystkie prawa zastrzeżone