Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Archiwum Piotrek Wiercipięta - terapia dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Piotrek Wiercipięta - terapia dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Osoba prowadząca szkolenie:
Rafał Antkowiak
- dr n. med. jest lekarzem psychiatrą, specjalistą psychiatrą dzieci i młodzieży, posiada certyfikat w zakresie terapii systemowej nadany przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Systemowej (Heidelberg, Niemcy) oraz certyfikat psychoterapeuty i superwizora przyznany prze Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył dwuletnie międzynarodowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w ZIST (Zentrum für persönliche und berufliche Fortbildung Penzberg, Niemcy). Przez 15 lat pracował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu. W swojej pracy integruje hipnoterapię ericksonowską i podejście systemowe. Kieruje Ośrodkiem Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii.

 

 

Program szkolenia:
1. Diagnoza i różnicowanie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne, ADHD)

a/3 podtypy wg DSM-IV

b/6 podtypów wg. Daniela Amena

2. Dziecko nadpobudliwe w rodzinie, w szkole i w grupie rówieśniczej na podwórku, co z tego wynika dla terapii.

3. Wielopłaszczyznowy model pracy z dziećmi z ADHD.

4. W poszukiwaniu zasobów…

5. Hipnoterapeutyczne aspekty pracy z dziećmi nadpobudliwymi i ich rodzinami.

6. ADHD u dorosłych.

 

Termin: 26-27.02.2016

 

Kontakt z nami

ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań

Pon-Czw 9:00 do 20:00, Pt: 9:00 do 14:00

© wszystkie prawa zastrzeżone