Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Archiwum Rodzicielska obecność

Rodzicielska obecność

Prowadząca: Katarzyna Małkowicz
Data: 9-10.03.2018
Koszt:
do 12.01.2018 - 400 zł
od 13.01.2018 - 450 zł

 

Opis szkolenia:

Warsztat koncentruje się na pracy  terapeuty/doradcy z rodzicami/opiekunami dziecka identyfikowanego jako klient. Stanowi pomoc w eksplorowaniu różnych znaczeń problemu dziecka w systemach oraz poszukiwaniu rozwiązań opartych na rodzicielskim rozumieniu i zaangażowaniu.

Jedną z ważnych kategorii porządkujących omawiane treści jest proces „dostrajania” – rozumienia oraz działań/ aktywności dorosłego w kontakcie  z dzieckiem, tworzenia bezpiecznego pola dla regulacji emocji i integrowania przeżyć u dziecka. Szczególna uwaga kierowana jest w stronę kompetencji dorosłego służących  budowaniu relacji zdrowego przywiązania.

Ma stanowić wsparcie dla terapeutów i doradców pracujących z  rodzicami, którzy chcą rozwijać swoją uważność i większą obecność w życiu dziecka. Efekty pracy podczas warsztatów  zebrane zostaną w formie praktycznego „przewodnika”, wskazówek i inspiracji, do wykorzystania w profesjonalnych działaniach pomocowych.

 

Słowa klucze:
pozycje terapeuty, siła rodzicielskiej obecności, wrażliwość i responsywność opiekuńcza, autorytet, scaffolding, sieć wsparcia, zasoby, „epizody” wspólnego rozumienia i zaangażowania; relacja przywiązania; samoregulacja.

 

Szczegółowy program:

  • Koncepcje rozwojowe akcentujące wymagania środowiskowe dla powstania i utrzymania relacji przywiązania; 
  • model współpracy z rodzicami/opiekunami inspirowany ideami V. Satir, M. White'a, H. Ohmer'a;
  • model cyklu samoregulacji A.Duarte
  • praktyki włączania rodziców do działań pomocowych i naprawczych (poszerzanie odpowiedzialności i rodzicielskiego sprawstwa);
  • kształtowanie rodzicielskiego autorytetu;
  • konstruowanie sieci społecznego wsparcia dla działań pomocowych wobec dziecka i jego rodziny; zakorzenianie praktyki terapeutycznej/doradczej w środowisku rodziny.

 

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z nami

ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań

Pon-Czw 9:00 do 20:00, Pt: 9:00 do 14:00

© wszystkie prawa zastrzeżone