Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Archiwum Łowca Talentów - uzależnienia okresu adolescencji

Łowca Talentów - uzależnienia okresu adolescencji

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Prowadząca: Monika Pająk - Kowalska

Data: 15 - 16.06.2018

Koszt:

do 20.04.2018 - 400 zł

od 21.04.2018 - 450 zł

 

Opis szkolenia:

Syndrom Uzależnienia Dziecka jest jak temperatura. Wskazuje na istnienie „stanu zapalnego”. Im szybsza interwencja tym większe możliwości zmiany- korekcji. Talent do uzależnień można powstrzymać! Jest to  Talent, którego nie warto rozwijać. Warsztat przeznaczony jest dla osób, które pragną doskonalić swoje możliwości w zakresie pracy z rodzinami/ systemem, który zgłasza problem nadużywania/uzależnienia.

  1. Biologiczne podłoże uzależnień;

- używania substancji psychoaktywnych w ujęciu medycznym;

- czynniki predysponujące do uzależnień u dzieci. 

2.Łowcy Talentów- Umiejętności Terapeutyczne

- charakterystyka substancji psychoaktywnych

- uzależnienia niesubstancjonalne; hazard, Internet, siłownia,   itp.

- objawy zażywania środków psychoaktywnych

- rozróżnienie eksperymentowania, używania, nadużywania i uzależnienia

- czynniki predysponujące indywidualne, rodzinne

- struktura rodziny osób uzależnionych

- czynniki chroniące

- Łowca Talentów- cechy optymalnego wychowawcy, profilaktyka, psychoterapeuty

- Skala Samooceny Indywidualnych Predyspozycji do Uzależnień- Gwiazda Łowcy Talentów

Celem nadrzędnym programu jest zwiększenie kompetencji wśród osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień od środków psychoaktywnych

Warsztaty prowadzone będą metodami aktywizującymi; miniwykłady, ćwiczenia w parach, metoda ViT, psychodrama.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z nami

ul. Grotkowska 13b, 60-176 Poznań

Poniedziałek - 9:00 - 18:00 Wtorek 9:00-20:00 Środa 15:00-20:00 Czwartek 9:00-18:00
Piątek 9.00-14.00

© wszystkie prawa zastrzeżone