Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Archiwum Terapia koherencji

Terapia koherencji

Prowadzący: Michał Jasiński

psycholog, psychoterapeuta w terapii indywidualnej, par i rodzin, doktorant Universitat de Barcelona. Pracuje w wielojęzycznym zespole psychologów i psychiatrów w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński.

Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej na Universitat de Barcelona, studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona oraz kurs terapii narracyjnej w londyńskim Institute of Narrative Therapy. Jest wykładowcą stowarzyszonym w Coherence Psychology Institute.

Opis warsztatu:

Terapia koherencji jest stosunkowo nowym podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej. Jego twórcy, Bruce Ecker i Laurel Hulley, postawili sobie za cel stworzenie terapii jednocześnie zorientowanej na głębię i krótkoterminowej.

Centralnym założeniem terapii koherencji jest koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania.  Terapeuta nie przeciwdziała symptomowi i nie posługuje się interpretacją jako narzędziem interwencji. Prowadzi klienta do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych nieświadomych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie owe konstrukcje zmieniane są wspólnie tak, by symptom stracił rację bytu w ramach subiektywnej  struktury rzeczywistości klienta.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznych. Zasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę  konstrukcji leżących u jego podstaw.


Część praktyczna:

  • Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.
  • Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.
  • Metodyka pracy doświadczeniowej – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?
  • Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?
  • Analiza studiów przypadku i zapisu wideo sesji terapeutycznej oraz role - playing.

 

Feedback od Uczestników szkolenia:

  •  „Jasny przekaz prowadzącego. Chętne dzielenie się praktycznymi wskazówkami. Pomocne i klarowne notatki z prezentacji.”
  • „Łączenie najistotniejszych informacji dotyczących założeń teoretycznych z praktycznym ich wykorzystaniem, przykłady z praktyki własnej.”
  • „Dużo praktycznych przykładów, gotowość do odpowiadania na pytania i komentarze uczestników szkolenia.”
  • „Profesjonalizm, perspektywa rozwojowa dotycząca dalszego zdobywania umiejętności.”

Kontakt z nami

ul. Grotkowska 13b, 60-176 Poznań

Poniedziałek - 9:00 - 18:00 Wtorek 9:00-20:00 Środa 15:00-20:00 Czwartek 9:00-18:00
Piątek 9.00-14.00

© wszystkie prawa zastrzeżone