Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Archiwum Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy)

Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy)

Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy) – praca z parami cz.I 25-28. 09. 2019.

Prowadzenie: Lieven Migerode

4-dniowy warsztat  terapii skoncentrowanej na emocjach ( EFT) jest autoryzowany i zatwierdzony przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia  w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy-ICEEFT).

Terapia skoncentrowana na emocjach  (EFT) została opracowana przez dr Sue Johnson. EFT jest dobrze opracowaną metodą, opartą o badania, pomagającą parom zbliżyć się do siebie i poradzić sobie z konfliktami w związku.  Model EFT oparty jest na:  teorii przywiązania, nauce o miłości i emocjach oraz psychologii humanistycznej. EFT pomaga parom przejść od  relacyjnego dystresu i dystansu  do bezpieczniejszych i  bliższych relacji. EFT jest uznawany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne  jako empirycznie udowodniony  model oparty na  wynikach  17 z dotychczasowych  dobrze zaprojektowanych badań.  EFT  jest oparty zarówno  na dowodach naukowych jak i  na badaniach empirycznych, oraz wspierany przez liczne badania procesu w EFT.

Kiedy pary są w dystresie, niektóre z nich  walczą i wielokrotnie angażują się w negatywne wzorce obwiniania, krytykowania, obrony i wycofywania się. Często prowadzi to partnerów do powtarzających się wzorców walki, unikania, oddalania się, wycofywania emocjonalnego lub fizycznego czy  wręcz do utraty kontaktu ze sobą  nawzajem. Celem EFT jest zrozumienie, często nie wypowiedzianych,  powodów leżących u podłoża tych wzorców. Dostrzeżenie tych powodów  i związanych z przywiązaniem znaczeń oraz ich wpływu na te wzorce pomaga partnerom w wyrażaniu sobie nawzajem  podatnych na zranienie  emocji.

Warsztaty mają na celu kontynuować wprowadzanie terapeutów do EFT i pomóc im w lepszym leczeniu par i związków. W ramach tego 4-dniowego warsztatu  terapeuci nauczą się postrzegać cierpienia związane z relacjami za pomocą soczewki teorii przywiązania. Pomoże to  im skupiać uwagę na potrzebach i pragnieniach związanych z przywiązaniem. Terapeuci dowiedzą się, jak zwracać baczniejszą uwagę na emocje swoich klientów a szczególnie  odkrywać, uwidocznić i rozszerzać ukryte emocje. Terapeuci będą również uczyć się oraz ćwiczyć, jak ułatwiać nowym parom terapeutyczne rozmowy  ,w taki sposób aby  zwiększyć poczucie więzi, bliskości i połączenia między partnerami.

Podczas warsztatu:

-zobaczysz na żywo demonstrację pracy z parą wg EFT;

-fragmenty nagrań sesji w ujęciu EFT,

 

- uzyskasz  szansę  poćwiczenia nowych umiejętności podczas odgrywania ról ,

- dowiesz się, jak pomóc parom poradzić sobie ze swoimi uczuciami, dotrzeć do siebie nawzajem i reagować w bardziej czuły i pozytywny sposób;

-będziesz się uczyć, oglądając wideo i demonstracje na żywo oraz zdobywać doświadczenie poprzez ćwiczenia  i odgrywanie ról.

Czterodniowy warsztat z EFT jest pierwszym krokiem w kierunku dogłębnego zrozumienia terapii skoncentrowanej na emocjach i poznania tego modelu terapii par.

Kolejnym etapem poznawania EFT jest aktywne uczestniczenie w dwóch czterodniowych warsztatach pogłębiających, prowadzonych w małych grupach tzw. Core( max.12-16 osób). Szkolenie to przeznaczone jest dla osób pracujących z parami i dążących do uzyskania dyplomu terapeuty EFT wystawiony przez The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEF) z siedzibą w Ottawie w Kanadzie. Planowane są one w następujących terminach:

7-10 Styczeń 2020

14-17 Kwiecień 2020

 

Literatura w języku polskim na temat EFT:

Sue Johnson, Przytul mnie. Siedem rozmów , które zapewnią miłość na całe życie. Laurum, 2014

Sue Johnson, Sens miłości. Instytut Psychologii Zdrowia , 2015

 

 Lieven Migerode

Liven Migerode jest psychologiem klinicznym ( MA) , który od 38 lat pracuje z parami przeżywającymi dystres. Współkieruje ( razem z Peterem Roberem) podyplomowym programem treningowym w „Terapii Małżeństw i Rodzin w Kontekście” ( w Centrum Terapii Par i Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Leuven, Belgia).

Jego praca o miłości doprowadziła go blisko dokonań Sue Johnson. Został certyfikowanym trenerem Terapii Skoncentrowanej na Emocjach ( EFT) w 2016 roku. Założył EFT w Belgii.

Ostatnie dziesięć lat stopniowo koncentrował się na „Miłości” jako ważnym koncepcie w terapii par. Zaowocowało to dwoma międzynarodowymi publikacjami oraz ostatnio książką o miłości dla masowego odbiorcy.

Liven aktualnie uczy EFT w kilku krajach między innymi w Belgii, Holandii, Południowej Afryce, Rumunii , Finlandii i Iranie

Opisywany jest jako ciepły, pełen humoru, empatyczny, z żywą wyobraźnią terapeuta, który w swojej pracy terapeutycznej stosuje trafione metafory

Cena cz.I:

do 31 marca 2019 r. wynosi  2300zł

od 1 kwietnia 2019 r. wynosi  2500 zł

od 10 lipca 2019 r. wynosi 2700 zł

od 2 września 2019 r. wynosi 3000 zł

Cena: każdy 4 dniowy zjazd tzw. Core  – 3200 zł

  • wpłata za styczniowy zjazd - do 7 października 2019 r.
  • wpłata za kwietniowy zjazd - do 14 stycznia 2020 r.

Opłata jednorazowa za całe 12-dniowe szkolenie  wynosi  8300 zł (bez kosztów utrzymania). Opłata wpisowa, dla osób, które są zdecydowane wziąć udział w całym dwunastodniowym szkoleniu, wynosi 1550 zł i jest płatna po zakwalifikowaniu się na szkolenie.


Informujemy, że opłata wpisowa  jest traktowana jako przedpłata i w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.

Ilość miejsc na każdy z warsztatów jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty szkoleniowej.

 

Zapisy w sekretariacie

Osoba do kontaktu:

Grażyna Kasprzyk nr tel 608539636

 

Kontakt z nami

ul. Grotkowska 13b, 60-176 Poznań

Poniedziałek - 9:00 - 18:00 Wtorek 9:00-20:00 Środa 15:00-20:00 Czwartek 9:00-18:00
Piątek 9.00-14.00

© wszystkie prawa zastrzeżone