Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Archiwum NA TROPACH MEDUZY W GENOGRAMIE. TRANSGENERACYJNY PRZEKAZ TRAUMY.

NA TROPACH MEDUZY W GENOGRAMIE. TRANSGENERACYJNY PRZEKAZ TRAUMY.

NA TROPACH MEDUZY W GENOGRAMIE. TRANSGENERACYJNY PRZEKAZ TRAUMY.

Szkolenie prowadzi

 

mgr Alina Krzekotowska

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie stanowi kontynuację tematu: „Genogram – Siła Korzeni. Wykorzystanie Genogramu w psychoterapii, terapii rodzin i sytuacji pomagania” i przeznaczone jest dla jego uczestników. Zapraszam także osoby, które znają metodę Genogramu, wykorzystują ją w swojej pracy i odbyły szkolenie w tym zakresie.

U podstaw wykorzystania Genogramu w psychoterapii indywidualnej oraz terapii rodzin leżą założenia, iż bardzo ważny jest szerszy, systemowy, rodzinny kontekst zgłaszanych przez klientów problemów oraz, że pewne wzorce funkcjonowania, wartości, reguły, poglądy i przekonania przekazywane są z pokolenia na pokolenie i mają duży wpływ na obecne funkcjonowanie osób.

Istnieją liczne badania potwierdzające zjawisko międzypokoleniowej transmisji skutków traumy, tworzone są hipotezy co do mechanizmu transgeneracyjnych przekazów, mnożą się dowody na dziedziczenie traumy drogą epigenetyczną.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z pojęciem traumy w jej wymiarze indywidualnym i systemowym oraz zjawiskiem transgeneracyjnej transmisji jej skutków. Genogram jako narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne, może pomóc w identyfikowaniu wielopokoleniowych traum oraz ich systemowych konsekwencji, nieodżałowanych strat i nieprzeżytej żałoby. Bardzo często traumy rodzinne owiane są tajemnicą i murem milczenia, co skutkuje zablokowaniem rozwoju w kolejnych pokoleniach. Genogram „przemawia” obrazem i tworzoną o rodzinie opowieścią, narracją. Umożliwia przepracowanie wielopokoleniowych traum.

„To nie różnice nas unieruchamiają tylko cisza; jest tyle ciszy do przerwania”.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter seminaryjno-warsztatowy z elementami wykładów oraz analizą przykładowych Genogramów.

Program szkolenia

  1. Medyczne, psychologiczne, społeczne ujęcie traumy. Mityczna Meduza jako metafora traumy.
  2. Psychologiczne i systemowe mechanizmy powstawania i podtrzymywania traumy.
  3. Trauma w wielopokoleniowym systemie rodzinnym. Osobiste i systemowe skutki traumy.
  4. Dziedziczenie traumy – pojęcie epigenetyki. Wyniki badań naukowych.
  5. Analiza Genogramów pod kątem zjawiska traumy i transmisji międzypokoleniowej.
  6. Leczenie traumy. Czynniki wspomagające w przepracowaniu traumy. Dokończenie zamrożonego procesu. Transformacyjny aspekt traumy.
  7. Integracja zranionych części i bolesnych historii w spójną opowieść.

 

Termin szkolenia

31.05.-01.06.2019

15 godzin dydaktycznych – 2 dni

Koszt

430zł do 28.02.2019

480 zł od 1.03.2019

 

Kontakt z nami

ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań

Pon-Czw 9:00 do 20:00, Pt: 9:00 do 14:00

© wszystkie prawa zastrzeżone