• Rozpoczęcie kursu: 2018-05-11

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  NARRACYJNA TERAPIA WIĘZI, CZYLI O TYM, JAK INTEGROWAĆ RÓŻNE PODEJŚCIA W PSYCHOTERAPII

   

  Termin warsztatu: 11-12.05.2018 r.

  Prowadzący: dr Szymon Chrząstowski

  Koszt:

  wpłata do 31.12.2017 r. : 389 zł

  wpłata od 1.01.2018 r. : 449 zł

   

  Warsztaty poświęcone są prezentacji głównych założeń narracyjnej terapii więzi oraz nabyciu podstawowych kompetencji w jej prowadzeniu.

   

  Narracyjna terapia więzi  jest podejściem terapeutycznym, u podstaw którego leży teza, że problemy pojawiające się w parze lub rodzinie mają swoje źródło  w dysfunkcjonalnych sposobach realizaji potrzeb przywiązaniowych w bliskich relacjach. Twórcy narracyjnej terapii więzi starają się integrować wybrane elementy terapii systemowej, terapii narracyjnej oraz teorii więzi.

  Wielu psychoterapeutów łączy wybrane elementy różnych szkół psychoterapii. Narracyjna Terapia Więzi stanowi propozycję pokazującą, jak w przemyślany sposób dokonać takiej integracji. Podejście to jednocześnie odwołuje się do bardzo popularnej terapii systemowej oraz teorii więzi, która stała się wiodącym podejściem w pracy wielu psychologów.

   

  Przedstawione zostaną główne etapy terapii, tj.:

  1. budowanie bezpiecznej bazy,
  2. badanie narracji więzi,
  3. rozważanie alternatyw,
  4. integracja i podtrzymanie zmian.

  Omówimy podział rekomendowanych metod terapeutycznych w zależności od dominujących strategii przywiązaniowych. Krótko zaprezentujemy również wybrane metody badań przywiązania.

  Narracyjna terapia więzi odwołuje się do wyników badań naukowych, chociaż jednocześnie "pozostawia przestrzeń" na swobodę działań terapeuty.

  Warsztaty będą składały się zarówno z wykładów, dyskusji, jak i aktywnego ćwiczenia nowych umiejętności.

   

  Dlaczego warto zapisać się na warsztaty?

  • poznasz nowe podejście przydatne w Twojej pracy,
  • przemyślisz założenia wiodących szkół w psychoterapii,
  • poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą nowych kierunków rozwoju terapii systemowej oraz teorii więzi,
  • zyskasz okazję do ćwiczenia praktycznych umiejętności,
  • wspólnie zastanowimy się nad tym, co znaczy dobra integracja szkół w psychoterapii,
  • spędzisz ciekawie czas.

   

  Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

  • dla terapeutów szukających nowych inspiracji w swojej pracy,
  • dla psychologów/psychoterapeutów pracujących z parami/rodzinami,
  • uczestnicy warsztatów powinni mieć już przynajmniej roczne doświadczenie w psychoterapii.

   

  Program warsztatów:

  • przypomnienie podstawowych założeń podejścia systemowego, terapii narracyjnej i teorii więzi,
  • zalety i ograniczenia wyżej wymienionych podejść,
  • główne założenia narracyjnej terapii więzi,
  • procesy emocjonalne zachodzące w rodzinie,
  • etapy narracyjnej terapii więzi,
  • metody badania stylów więzi,
  • techniki terapeutyczne wykorzystywane  w narracyjnej terapii więzi,
  • analiza studiów przypadków,
  • superwizja wybranych przypadków z perspektywy narracyjnej terapii więzi,
  • o dobrej i złej integracji w psychoterapii.

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

   

   

     Zapisz Się

 • Rozpoczęcie kursu: 2018-04-13

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Z radością informujemy, że 13-14.04.2018 r. odbędzie się warsztat zaawansowany z terapii koherencji, który poprowadzi Pan Michał Jasiński.

  Do udziału w zajęciach zachęcamy osoby, które brały udział w kursie podstawowym z terapii koherencji.

   

  Warsztat z terapii koherencji na poziomie średnio zaawansowanym będzie miał charakter stricte praktyczny. Terapeuci, którzy podczas warsztatu wprowadzającego poznali założenia teoretyczne tego podejścia i dowiedzieli się o jego związku z procesem rekonsolidacji pamięci, tym razem będą mogli w pełni poświęcić się praktyce i wspólnej analizie sesji demonstracyjnych przeprowadzanych w czasie szkolenia.

  Warsztat rozpoczniemy od krótkiego odświeżenia i ugruntowania wiedzy, którą uczestnicy posiedli na pierwszych zajęciach. W tej części spotkania postaramy się rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące procesu terapii koherencji, specyfiki relacji terapeutycznej czy zastosowania konkretnych technik.

  Większość warsztatu będzie jednak czysto praktyczna:

  - w ramach sesji demonstracyjnych przeprowadzimy pierwszą i drugą sesję z tą samą osobą (pierwsza w piątek, druga w sobotę), 

  - na tej samej zasadzie przeprowadzimy też dwie sesje terapii, gdzie jedno z Państwa będzie terapeutą, drugie klientem, a rolą prowadzącego warsztat będzie wspieranie terapeutki/terapeuty w czasie sesji,

  - poza opisanymi wyżej sesjami będziemy pracowali ponownie w małych grupach, w których uczestnicy wcielą się w rolę terapeuty, klienta i obserwatora,

  - między tymi sesjami będziemy mieli czas na feedback, pytania, ćwiczenie konkretnych technik i przyjrzenie się konkretnym przypadkom.

   

  Koszt warsztatu:

  Do 31.12.2017: 399zł

  Od 1.01.2018: 449zł

   

  Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Serdecznie zapraszamy!  Zapisz Się

 • Rozpoczęcie kursu: 2018-02-02

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Warsztat o terapii koherencji i prokrastynacji skierowany jest do osób, które są chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii koherencji. Zajęcia poprowadzi Pan Michał Jasiński. Warsztat ten umożliwia uczestnictwo w następnym, skierowanym do osób na poziomie zaawansowanym.

  Celem warsztatu jest zapoznanie Państwa z teorią i praktyką terapii koherencji na poziomie, który pozwoli Państwu używać przynajmniej część z proponowanych metod we własnej praktyce terapeutycznej, nie tylko w pracy z prokrastynacją, ale również z innymi zaburzeniami.

   

   

  Terapia koherencji (Coherence therapy) jest stosunkowo nowym, bo zdefiniowanym w latach 90-tych i rozwijanym intensywnie w ostatnich dwóch dekadach, podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej. Jego twórcy, Bruce Ecker i Laurel Hulley, postawili sobie za cel stworzenie terapii jednocześnie zorientowanej na głębię i krótkoterminowej. Dokonali tego dzięki analizie setek sesji, w których nastąpiły zmiany przełomowe dla całego procesu terapeutycznego – zmiany, dzięki którym symptomy trwale ustąpiły, a klienci odczuli wyraźną poprawę swojego stanu.

   

  Centralnym założeniem terapii koherencji jest koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania. Terapeuta prowadzi klienta do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych nieświadomych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie owe konstrukcje zmieniane są wspólnie tak, by symptom stracił rację bytu w ramach subiektywnej struktury rzeczywistości klienta. Ecker i Hulley, poza doświadczeniem klinicznym, opierają się również na naturalnym dla naszego mózgu procesie rekonsolidacji pamięci, który pozwala na trwałą zmianę konstrukcji zakodowanych w pamięci nieświadomej i ustąpienie symptomów z nich wynikających.

   

  W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznychZasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

   

  Symptomem, którym zajmiemy się na warsztacie, jest prokrastynacja – odkładanie czynności lub decyzji na później, mimo świadomości, że może to pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje. Choć, zgodnie z wiedzą potoczną, największa populacja osób prokrastynujących to studenci, problem ten dotyka osoby w każdym wieku i koreluje m.in. z wysokim poziomem stresu, lęku, impulsywności, perfekcjonizmem, neurotycznością oraz stanami depresyjnymi, zaniżoną samooceną i niskim poziomem zadowolenia z życia.

  Mimo że prokrastynacja wywołuje poczucie winy i autentyczne cierpienie, osoby mające ten problem rzadko są w stanie poradzić z nim sobie samodzielnie. Z punktu widzenia terapii konstruktywistycznych, w tym terapii koherencji, dzieje się tak dlatego, że symptom ten (jak niemal każdy inny) istnieje, gdyż pełni istotną, pozytywną (choć nieuświadomioną) funkcję w ramach subiektywnej konstrukcji rzeczywistości naszych klientów. Pracując z nimi przy użyciu tego podejścia, odkrywamy schematy poznawcze nadające sens prokrastynacji, która chroni klientów przed innym, głębszym i poważniejszym niż jej konsekwencje, cierpieniem. Okazuje się zatem, że prokrastynacja jest rozwiązaniem dla innego, poważniejszego problemu, np. odrzucenia w przypadku poniesienia porażki czy utraty więzi z rodziną w przypadku odniesienia sukcesu. W terapii koherencji staramy się dotrzeć do najbardziej centralnych schematów i trwale zmienić je dzięki pracy doświadczeniowej. Zmiana ta pozwala na wyeliminowanie problemu prokrastynacji.

   

  W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

  1. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.
  2. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.
  3. Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnej z zasadą koherencji – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?
  4. Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?

   

  W trakcie warsztatu przeanalizujemy również przypadki prokrastynujących klientów i zobaczymy, jak różne, głębokie konstrukcje mogą kryć się za tym pozornie błahym symptomem. Obejrzymy również obszerne fragmenty wideo z sesji terapeutycznych dotyczących pracy z tym problemem. Sporo miejsca poświęcimy także na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing i pracę w małych grupach.

   

  Celem warsztatu jest zapoznanie Państwa z teorią i praktyką terapii koherencji na poziomie, który pozwoli Państwu używać przynajmniej część z proponowanych metod we własnej praktyce terapeutycznej, nie tylko w pracy z prokrastynacją, ale również z innymi zaburzeniami.

   

   

   

  Proponowana bibliografia:

  • Jasiński, M. (2014). Terapia koherencji jako synteza wniosków z konstruktywistycznej praktyki klinicznej i odkryć neuronauki.Psychoterapia, 4(171), 13-24. 

   

  Artykuły w języku angielskim, dostępne on-line:

   

  • Toomey, B. & Ecker,B. (2007).Of neurons and knowings: Constructivism, coherence psychology, and their neurodynamic substrates.Journal of Constructivist Psychology, 20 (3), 201–245.
  • Ecker, B. & Toomey, B.(2008). Depotentiation of symptom-producing implicit memory in Coherence Therapy.Journal of. Constructivist. Psychology, 21(2), 87–150.
  • Toomey, B. & Ecker, B. (2009). Competing visions of the implications of neuroscience for psychotherapy.Journal of Constructivist Psychology, 22(4), 95–140.
  • Sibson, P. & Ticic, R. (2014). Remembering in order to forget.Therapy Today, 25(2), 26-29.
  • oraz inne artykuły i studia przypadków dostępne bezpłatnie na stronie Coherence Psychology Institute.

   

  Polecamy również zapoznać się z materiałami wideo dotyczącymi terapii koherencji i rekonsolidacji pamięci dostępnymi w YouTube.

   

  Termin warsztatu: 2 - 3.02.2018

   

  Koszt:

  wpłata do 1.12.2017: 340 zł

  wpłata od 2.12.2017: 390 zł

   

  Serdecznie zapraszamy!  Zapisz Się

 • Rozpoczęcie rekrutacji: 2018-02-12

  Zakończenie rekrutacji: 2018-03-04

  Rozpoczęcie kursu: 2018-02-23

  Miejsce: Ścinawska 3

  Opis kursu:

  OFERTA WARSZTATU DLA SPECJALISTÓW

  „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!”

   

              Metoda pracy z dzieckiem i opiekunami „Dam Radę!” jest kompleksowym systemem pracy, osadzonym w paradygmacie Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (and. BSFT - Brief Solution Focused Therapy). Autorem metody jest dr Ben Furman, dyrektor fińskiego Instytutu Terapii Krótkoterminowej.

   

              „Dam Radę!” jest metodą pracy z dzieckiem w naturalny sposób angażującą dorosłych, znajdujących się w otoczeniu dziecka (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy i inni specjaliści). Pracując według tego modelu, możemy pomóc dziecku zarówno przezwyciężać problemy emocjonalne i behawioralne, jak i z powodzeniem wspierać jego prawidłowy rozwój.

  „Dam Radę!”, w dostosowanych do dziecka kolejnych krokach, prowadzi do przezwyciężenia problemu i zdobycia nowych kompetencji. Kluczowymi elementami są:

  • formułowanie umiejętności, którą dziecko musi zdobyć;
  • budowanie społecznego system wsparcia dla dziecka;
  • zaznaczanie korzyści, które uzyska dziecko;
  • wspieranie poczucia kompetencji u dziecka;
  • specyficzny system wzmocnień.

   

   

   

              „Jestem z Ciebie Dumny!” może być wykorzystywany jako niezależny program pracy grupowej lub też wsparcie dla indywidualnej pracy z dzieckiem metodą „Dam Radę!”. Przeznaczony jest dla specyficznej grupy rodziców i opiekunów, zawiera krótkie wprowadzenie do „Dam Radę!” i skupia się na następujących tematach:

  • chwalenie/ docenianie;
  • wpływanie na dzieci;
  • współpraca z innymi dorosłymi z otoczenia dziecka;
  • wspieranie dzieci w przezwyciężaniu problemów;
  • reagowanie na niepożądane zachowania.

   

  Warsztaty prowadzone są przez – rekomendowanego przez dr Bena Furmana – ambasadora metody, Dariusza Bronowskiego. Zajęcia trwają 3 dni po 10 godzin dydaktycznych, podczas których uczestnicy zapoznają się z programami „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!” oraz z podstawami praktyki BSFT . Uczestnictwo zakończone jest otrzymaniem zaświadczenia dla praktyka w/w metod, dającego możliwość pracy zarówno z grupami dorosłych, jak i prowadzenia indywidualnych sesji z dziećmi.

  Maksymalna ilość uczestników to 15 osób.

  Koszt 600zł za osobę, możliwa negocjacja kwoty dla zgłoszenia grupowego.

   

  NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW W POZNANIU

  23-25 luty 2018 oraz 02-04marca 2013

   

  Prosimy o wpisanie wybranego terminu w zgłoszeniu.

  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii DZMR, ul. Ścinawska 3, Poznań  Zapisz Się

 • Rozpoczęcie kursu: 2017-04-12

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy na grupową superwizję w terapii koherencji, którą poprowadzi Pan Michał Jasiński.

  Warunkiem uczestnictwa w superwizji jest minimum ukończenie pierwszej części warsztatów z terapii koherencji.

   

  Pierwsze spotkanie odbędzie się w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii DZMR ul. Promienista 30A/2

  Data: 12.04.2018r. w godzinach: 15.00-20.30

  Koszt uczestnictwa w superwizji: 150 zł

   

  Ilość miejsc ograniczona!  Zapisz Się

 • Rozpoczęcie kursu: 2018-11-09

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii DZMR

  Opis kursu:

  ELEMENTARZ TERAPII NARRACYJNEJ

   

  Prowadzący: dr Szymon Chrząstowski

  Termin: 9 - 10.11.2018 r.

  Koszt:

  do 31.12.2017 r.: 300 zł

  od 1.01.2018 r.: 400 zł

   

  Każdy terapeuta buduje swój własny alfabet praktyki terapeutycznej. Im  więcej liter w tym alfabecie, tym bardziej poszerzają się możliwości rozumienia klienta i interwencji psychoterapeuty.   

  Warsztaty są przeznaczone dla psychologów, którzy chcieliby wzbogacić swoją praktykę o elementy terapii narracyjnej. Skupimy się na czterech metodach terapii narracyjnej – takich, którymi mogą się posługiwać terapeuci pracujący w różnych szkołach terapeutycznych. Uczestnicy szkolenia poznają zatem: rozmowy eksternalizacyjne, rozmowy o wyjątkach, rozmowy typu re-membering i listy terapeutyczne.

  Warsztaty składają się z części wykładowej i dyskusji oraz z ćwiczeń nowych umiejętności. Podczas szkolenia znajdziemy też czas, aby przyjrzeć się niektórym problemom wnoszonym na sesje przez klientów, z którymi pracują uczestnicy warsztatów. Nacisk położymy na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

  Jeśli chcesz dobrze przygotować się do zajęć, możesz sięgnąć do książki (nieobowiązkowo, ale będzie to przydatne):

  Morgan A. (2011). Terapia narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

   

  Program warsztatów

  Terapia narracyjna jest na tyle bogata, że nie sposób omówić „wszystkie litery alfabetu”, które się na nią składają. Stąd zajmiemy się wyłącznie wybranymi literami:

  • ABC – czyli podstawowe założenia terapii narracyjnej:
   1. rola opowieści w naszym życiu, czyli o tym, jak opowieści nas tworzą,
   2. problem z narracyjnego punktu widzenia (opowieści ubogie i bogate),
   3. zmiana w terapii narracyjnej.
  • E jak eksternalizacja:
   1. cele eksternalizacji, czyli problem nie jest tożsamy z osobą, która ma problem,
   2. poszukiwanie dobrej nazwy dla problemu,
   3. mapa 1, czyli schemat rozmowy,
   4. przykłady i ćwiczenie eksternalizacji.
  • W jak wyjątki:
   1. cele rozmów o wyjątkach, czyli jak nawet drobny wyjątek dużo zmienia,
   2. poszukiwanie wyjątków,
   3. mapa 2, czyli jak rozmawiać o wyjątkach,
   4. przykłady i ćwiczenie rozmów o wyjątkach.
  • R jak rozmowy re-membering:
   1. cel rozmów re-membering, czyli o pożytkach z przynależności do klubu,
   2. identyfikacja osób do rozmów re-membering,
   3. etapy rozmowy typu re-membering,
   4. przykłady i ćwiczenia rozmów re-membering.
  • L – jak listy terapeutyczne:
   1. cel listów, czyli po co pisać listy do klientów,   
   2. zasady pisania listów,
   3. zagadnienia etyczne związane z używaniem listów w terapii, czyli jak nie wdawać się w prowadzenie terapii za pomocą listów,
   4. przykłady i ćwiczenia przygotowywania listów podsumowujących sesję.
  • J – jak to wszystko zintegrować w swojej własnej praktyce?
   1. dyskusja nad możliwościami integracji metod narracyjnych do własnej pracy, czyli jak włączyć litery alfabetu narracyjnego do swojej praktyki,
   2. zalety i ograniczenia metod narracyjnych.  

   

  Serdecznie zapraszamy!  Zapisz Się

 • Rozpoczęcie kursu: 2018-10-26

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  "Miłość jest jak chleb..." - o terapii par w ujęciu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT)

  Prowadząca: Grażyna Kasprzyk

  Termin: 26 - 27.10.2018

  Koszt:

  do 31.12.2017: 399 zł

  od 1.01.2018: 450 zł

   

  Terapia Skoncentrowana na Emocjach (Emotionally Focused Therapy) powstała w 1980r. w wyniku współpracy Leslie Greenberga i Susan Johnson. Od tamtego czasu jest rozwijana przez dr Sue Johnson jako terapia par i rodzin w Ottawa Couple and Family Institute oraz International Center for Excellence In Emotionally Focused Therapy  , skąd rozprzestrzenia się na cały świat. Ten model terapii, który traktuje emocje jako podstawowy mechanizm zmiany terapeutycznej,  stawia sobie za cel wzrost satysfakcji w związku oraz odbudowę bezpiecznej więzi między partnerami. Regularne badania potwierdzają  skuteczność w osiąganiu tych celów zakresie 70-90%.

  W trakcie warsztatu poznamy:

  • Czym jest EFT i co chce osiągnąć
  • Korzenie EFT - Przyjrzymy się ( w wyobraźni) spotkaniu Mistrzów: Bowlby’ego, Perlsa, Rogersa, Minuchina z Sue Johnson podczas sesji terapeutycznej
  • Podstawowe strategie i metody wykorzystywane podczas sesji
  • Kolejne etapy i kroki w terapii czyli jak tańczyć z klientami tango zamiast szatańskich dialogów
  • Przykłady pracy terapeutycznej z parami z różnymi problemami
  • Trzy podstawowe zadania dla terapeuty EFT
  • Kluczowe umiejętności terapeutyczne

   

  Warsztat poprowadzi Grażyna Kasprzyk, psycholog i psychoterapeuta, od wielu lat pracująca z parami. Jest członkiem i uczy się w ECEEFT, a jeden z etapów swojego szkolenia  odbyła pod okiem samej twórczyni metody, dr Sue Johnson.  Zapisz Się

Kontakt

 • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
 • piątek 9:00-14:00
 • ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań, 60-288 Poznań
 • +48 601 862 693
 • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO