• Rozpoczęcie kursu: 2018-04-13

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Z radością informujemy, że 13-14.04.2018 r. odbędzie się warsztat zaawansowany z terapii koherencji, który poprowadzi Pan Michał Jasiński.

  Do udziału w zajęciach zachęcamy osoby, które brały udział w kursie podstawowym z terapii koherencji.

   

  Warsztat z terapii koherencji na poziomie średnio zaawansowanym będzie miał charakter stricte praktyczny. Terapeuci, którzy podczas warsztatu wprowadzającego poznali założenia teoretyczne tego podejścia i dowiedzieli się o jego związku z procesem rekonsolidacji pamięci, tym razem będą mogli w pełni poświęcić się praktyce i wspólnej analizie sesji demonstracyjnych przeprowadzanych w czasie szkolenia.

  Warsztat rozpoczniemy od krótkiego odświeżenia i ugruntowania wiedzy, którą uczestnicy posiedli na pierwszych zajęciach. W tej części spotkania postaramy się rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące procesu terapii koherencji, specyfiki relacji terapeutycznej czy zastosowania konkretnych technik.

  Większość warsztatu będzie jednak czysto praktyczna:

  - w ramach sesji demonstracyjnych przeprowadzimy pierwszą i drugą sesję z tą samą osobą (pierwsza w piątek, druga w sobotę), 

  - na tej samej zasadzie przeprowadzimy też dwie sesje terapii, gdzie jedno z Państwa będzie terapeutą, drugie klientem, a rolą prowadzącego warsztat będzie wspieranie terapeutki/terapeuty w czasie sesji,

  - poza opisanymi wyżej sesjami będziemy pracowali ponownie w małych grupach, w których uczestnicy wcielą się w rolę terapeuty, klienta i obserwatora,

  - między tymi sesjami będziemy mieli czas na feedback, pytania, ćwiczenie konkretnych technik i przyjrzenie się konkretnym przypadkom.

   

  Koszt warsztatu:

  Do 31.12.2017: 399zł

  Od 1.01.2018: 449zł

   

  Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Serdecznie zapraszamy!  Zapisz Się

 • Rozpoczęcie kursu: 2017-12-08

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Warsztat o terapii koherencji i prokrastynacji skierowany jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu terapii koherencji. Zajęcia poprowadzi Pan Michał Jasiński.

   

  Terapia koherencji (Coherence therapy) jest stosunkowo nowym, bo zdefiniowanym w latach 90-tych i rozwijanym intensywnie w ostatnich dwóch dekadach, podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej. Jego twórcy, Bruce Ecker i Laurel Hulley, postawili sobie za cel stworzenie terapii jednocześnie zorientowanej na głębię i krótkoterminowej. Dokonali tego dzięki analizie setek sesji, w których nastąpiły zmiany przełomowe dla całego procesu terapeutycznego – zmiany, dzięki którym symptomy trwale ustąpiły, a klienci odczuli wyraźną poprawę swojego stanu.

   

  Centralnym założeniem terapii koherencji jest koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania. Terapeuta prowadzi klienta do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych nieświadomych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie owe konstrukcje zmieniane są wspólnie tak, by symptom stracił rację bytu w ramach subiektywnej struktury rzeczywistości klienta. Ecker i Hulley, poza doświadczeniem klinicznym, opierają się również na naturalnym dla naszego mózgu procesie rekonsolidacji pamięci, który pozwala na trwałą zmianę konstrukcji zakodowanych w pamięci nieświadomej i ustąpienie symptomów z nich wynikających.

   

  W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznychZasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

   

  Symptomem, którym zajmiemy się na warsztacie, jest prokrastynacja – odkładanie czynności lub decyzji na później, mimo świadomości, że może to pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje. Choć, zgodnie z wiedzą potoczną, największa populacja osób prokrastynujących to studenci, problem ten dotyka osoby w każdym wieku i koreluje m.in. z wysokim poziomem stresu, lęku, impulsywności, perfekcjonizmem, neurotycznością oraz stanami depresyjnymi, zaniżoną samooceną i niskim poziomem zadowolenia z życia.

  Mimo że prokrastynacja wywołuje poczucie winy i autentyczne cierpienie, osoby mające ten problem rzadko są w stanie poradzić z nim sobie samodzielnie. Z punktu widzenia terapii konstruktywistycznych, w tym terapii koherencji, dzieje się tak dlatego, że symptom ten (jak niemal każdy inny) istnieje, gdyż pełni istotną, pozytywną (choć nieuświadomioną) funkcję w ramach subiektywnej konstrukcji rzeczywistości naszych klientów. Pracując z nimi przy użyciu tego podejścia, odkrywamy schematy poznawcze nadające sens prokrastynacji, która chroni klientów przed innym, głębszym i poważniejszym niż jej konsekwencje, cierpieniem. Okazuje się zatem, że prokrastynacja jest rozwiązaniem dla innego, poważniejszego problemu, np. odrzucenia w przypadku poniesienia porażki czy utraty więzi z rodziną w przypadku odniesienia sukcesu. W terapii koherencji staramy się dotrzeć do najbardziej centralnych schematów i trwale zmienić je dzięki pracy doświadczeniowej. Zmiana ta pozwala na wyeliminowanie problemu prokrastynacji.

   

  W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

  1. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.
  2. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.
  3. Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnej z zasadą koherencji – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?
  4. Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?

   

  W trakcie warsztatu przeanalizujemy również przypadki prokrastynujących klientów i zobaczymy, jak różne, głębokie konstrukcje mogą kryć się za tym pozornie błahym symptomem. Obejrzymy również obszerne fragmenty wideo z sesji terapeutycznych dotyczących pracy z tym problemem. Sporo miejsca poświęcimy także na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing i pracę w małych grupach.

   

  Celem warsztatu jest zapoznanie Państwa z teorią i praktyką terapii koherencji na poziomie, który pozwoli Państwu używać przynajmniej część z proponowanych metod we własnej praktyce terapeutycznej, nie tylko w pracy z prokrastynacją, ale również z innymi zaburzeniami.

   

   

   

  Proponowana bibliografia:

  • Jasiński, M. (2014). Terapia koherencji jako synteza wniosków z konstruktywistycznej praktyki klinicznej i odkryć neuronauki.Psychoterapia, 4(171), 13-24. 

   

  Artykuły w języku angielskim, dostępne on-line:

   

  • Toomey, B. & Ecker,B. (2007).Of neurons and knowings: Constructivism, coherence psychology, and their neurodynamic substrates.Journal of Constructivist Psychology, 20 (3), 201–245.
  • Ecker, B. & Toomey, B.(2008). Depotentiation of symptom-producing implicit memory in Coherence Therapy.Journal of. Constructivist. Psychology, 21(2), 87–150.
  • Toomey, B. & Ecker, B. (2009). Competing visions of the implications of neuroscience for psychotherapy.Journal of Constructivist Psychology, 22(4), 95–140.
  • Sibson, P. & Ticic, R. (2014). Remembering in order to forget.Therapy Today, 25(2), 26-29.
  • oraz inne artykuły i studia przypadków dostępne bezpłatnie na stronie Coherence Psychology Institute.

   

  Polecamy również zapoznać się z materiałami wideo dotyczącymi terapii koherencji i rekonsolidacji pamięci dostępnymi w YouTube.

   

  Termin warsztatu: 8 - 9.12.2017

   

  Koszt:

  wpłata do 30.09.2017: 340 zł

  wpłata od 1.10.2017: 390 zł

   

  Serdecznie zapraszamy!  Zapisz Się

 • Rozpoczęcie kursu: 2017-05-19

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Data warsztatu: 19-20.05.2017 r.

  Koszt udziału w zajęciach:

  do 15.03.2017: 350 zł

  po 15.03.2017: 450 zł

  Prowadzący: Michał Jasiński

  psycholog, psychoterapeuta w terapii indywidualnej, par i rodzin, doktorant Universitat de Barcelona. Pracuje w wielojęzycznym zespole psychologów i psychiatrów w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński.

  Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej na Universitat de Barcelona, studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona oraz kurs terapii narracyjnej w londyńskim Institute of Narrative Therapy. Jest wykładowcą stowarzyszonym w Coherence Psychology Institute.

   

  Opis warsztatu:

  Terapia koherencji jest stosunkowo nowym podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej. Jego twórcy, Bruce Ecker i Laurel Hulley, postawili sobie za cel stworzenie terapii jednocześnie zorientowanej na głębię i krótkoterminowej.

  Centralnym założeniem terapii koherencji jest koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania.  Terapeuta nie przeciwdziała symptomowi i nie posługuje się interpretacją jako narzędziem interwencji. Prowadzi klienta do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych nieświadomych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie owe konstrukcje zmieniane są wspólnie tak, by symptom stracił rację bytu w ramach subiektywnej  struktury rzeczywistości klienta.

  W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznych. Zasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę  konstrukcji leżących u jego podstaw.


  Część praktyczna:

  • Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.
  • Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.
  • Metodyka pracy doświadczeniowej – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?
  • Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?
  • Analiza studiów przypadku i zapisu wideo sesji terapeutycznej oraz role - playing.

   

  Serdecznie zapraszamy do zapisów!

     Zapisz Się

 • Rozpoczęcie kursu: 2017-12-07

  Miejsce: Wielkopolski Instytut Psychoterapii

  Opis kursu:

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy na grupową superwizję w terapii koherencji, którą poprowadzi Pan Michał Jasiński.

  Pierwsze spotkanie odbędzie się w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii DZMR ul. Promienista 30A/2

  Data: 7.12.2017r. w godzinach: 15.00-20.30

  Koszt uczestnictwa w superwizji: 150 zł

   

  Ilość miejsc ograniczona!  Zapisz Się

Kontakt

 • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
 • piątek 9:00-14:00
 • ul. Promienista 30 A/2, 60-288 Poznań
 • +48 601 862 693
 • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO