Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa - wskazana jest przede wszystkim dla osób, które mają trudności w relacjach interpersonalnych. Dzięki uczestnictwie w grupie, osoba może przezwyciężyć takie trudności, jak: lęki społeczne, trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lub też inne problemy pojawiające się w relacjach, jak np. radzenie sobie z konfliktami. Uczestnictwo w grupie pozwala umożliwia nabycie cennych kompetencji społecznych.
W psychoterapii grupowej dzieci praca nad wyżej wymienionymi problemami odbywa się poprzez zabawę. U młodzieży zaś psychoterapia grupowa może przypominać psychoterapię grupową dorosłych, jednak wyróżnia tę formę terapii skoncentrowanie się na specyficznych problemach i trudnościach nastolatków.

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży pojawiają się w Instytucie w zależności od zapotrzebowania.

Kontakt

  • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
  • piątek 9:00-14:00
  • ul. Promienista 30 A/2, 60-288 Poznań
  • +48 601 862 693
  • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO