Psychoterapia rodzinna Poznań

Rodzina to najważniejsza jednostka społeczna, która działa podobnie jak narządy w organizmie. Jeśli zaczyna psuć się jeden aspekt, nieleczony, może doprowadzić do złego funkcjonowania kolejnych narządów. Kiedy brakuje komunikacji w rodzinie, to niestety można wtedy zauważyć napięcie u wszystkich jej członków. Rodzina to naczynie połączone, gdzie każdy jest tak samo ważny i równie potrzebny. Niewyjaśniona nieporozumienia sukcesywnie odkładają się w naszej pamięci, co doprowadza do wybuchu. Negatywne reakcje nie poprawiają relacji, ale wpływają jeszcze bardziej destrukcyjnie. Psychoterapia rodzinna w Poznaniu to szansa na odbudowanie więzi między członkami rodziny.

Błędem jest stwierdzenie, że coś, co jest w życiu rodzinnym, nie przekłada się na życie zawodowe i odwrotnie. Jeśli mamy problemy w domu, to niestety nie jesteśmy w stanie funkcjonować, tak jakbyśmy tego chcieli. Czujemy się odciągnięci myślami od spraw związanych z pracą czy szkołą, w konsekwencji odnosimy więcej porażek i czujemy się zdezorientowani. Złe stosunki w rodzinie mogą doprowadzić do stanów lękowych, depresji, a także uzależnień. Podczas zajęć z psychoterapii rodzinnej w Poznaniu pacjenci mają możliwość podjęcia rozmowy na ważne tematy, które w domu stanowią często temat tabu.

Psychoterapia rodzinna - Poznań

Wciąż bardzo duży odsetek osób nie potrafi rozmawiać o swoich uczuciach. Uważamy to bowiem za objaw słabości. Nic bardziej mylnego. Im bardziej uciekamy od rozmów o uczuciach, tym bardziej je tłumimy w sobie. Psychoterapia rodzinna w Poznaniu ma na celu zmobilizować rodzinę do rozmów na tematy kłopotliwe, przykre, ale i wesołe. Specjalista poprzez obserwację może znaleźć metodę, która poprawi stosunki między członkami rodziny, co pozwoli na satysfakcjonujące rozwiązanie narastających pretensji i konfliktów.

Psychoterapia rodzinna prowadzona w Poznaniu odniesie największy sukces, jeśli w spotkaniach będą uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny. Jeśli ktoś będzie stale opuszczał udział w terapii, to po pierwsze będzie odizolowany, po drugie pozostali członkowie mogą to odebrać jako ignorancję i niedostateczną wartość zaangażowania w poprawę relacji. Terapeuta po obserwacji, jakie panują relacje w rodzinie wyjaśni, na czym polega problem i jak należy sobie z nim radzić. Bardzo dużo osób boi się i wstydzi udziału w psychoterapii, ponieważ jest ona źle postrzegana. Wciąż istnieje przekonanie, że terapia jest tylko dla ludzi z poważnymi uchybieniami psychicznymi. Psychoterapia to normalna forma pomocy, której nienależny się wstydzić.

Template by TUYO