Superwizja indywidualna

Superwizja (ang. clinical supervision))- metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji.

Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.(źródło :Wikipedia)

W WIP-ie DZMR superwizja prowadzona jest w nurcie integracyjnym. Wiodącym podejściem jest terapia systemowa i hipnoterapia, z elementami ujęcia psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego.

Superwizja jest elementem w szkoleniu psychoterapeutów w drodze do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jak też stanowi nieodzowny fragment doskonalenia w dalszym rozwoju zawodowym. 

Podczas superwizji indywidualnej superwizor , dbając o bezpieczną atmosferę podczas indywidualnej rozmowy , omawia z psychoterapeutą trudności, które on napotyka w swojej pracy z pacjentem.

Superwizja indywidualna – koszt 1 godz. szkoleniowej ( 45 minut) wynosi 150 zł   

Kontakt

  • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
  • piątek 9:00-14:00
  • ul. Promienista 30 A/2, 60-288 Poznań
  • +48 601 862 693
  • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO