Rodzicielska obecnośćRozpoczęcie kursu: 2018-03-09

Miejsce: WIP DZMR


Opis kursu:

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Rodzicielska obecność

 

Prowadząca: Katarzyna Małkowicz

Data: 9-10.03.2018

Koszt:

do 12.01.2018 - 400 zł

od 13.01.2018 - 450 zł

 

Opis szkolenia:

Warsztat koncentruje się na pracy  terapeuty/doradcy z rodzicami/opiekunami dziecka identyfikowanego jako klient. Stanowi pomoc w eksplorowaniu różnych znaczeń problemu dziecka w systemach oraz poszukiwaniu rozwiązań opartych na rodzicielskim rozumieniu i zaangażowaniu.

Jedną z ważnych kategorii porządkujących omawiane treści jest proces „dostrajania” – rozumienia oraz działań/ aktywności dorosłego w kontakcie  z dzieckiem, tworzenia bezpiecznego pola dla regulacji emocji i integrowania przeżyć u dziecka. Szczególna uwaga kierowana jest w stronę kompetencji dorosłego służących  budowaniu relacji zdrowego przywiązania.

Ma stanowić wsparcie dla terapeutów i doradców pracujących z  rodzicami, którzy chcą rozwijać swoją uważność i większą obecność w życiu dziecka. Efekty pracy podczas warsztatów  zebrane zostaną w formie praktycznego „przewodnika”, wskazówek i inspiracji, do wykorzystania w profesjonalnych działaniach pomocowych.

 

Słowa klucze:

pozycje terapeuty, siła rodzicielskiej obecności, wrażliwość i responsywność opiekuńcza, autorytet, scaffolding, sieć wsparcia, zasoby, „epizody” wspólnego rozumienia i zaangażowania; relacja przywiązania; samoregulacja.

 

Szczegółowy program:

 • Koncepcje rozwojowe akcentujące wymagania środowiskowe dla powstania i utrzymania relacji przywiązania; 
 • model współpracy z rodzicami/opiekunami inspirowany ideami V. Satir, M. White'a, H. Ohmer'a;
 • model cyklu samoregulacji A.Duarte
 • praktyki włączania rodziców do działań pomocowych i naprawczych (poszerzanie odpowiedzialności i rodzicielskiego sprawstwa);
 • kształtowanie rodzicielskiego autorytetu;
 • konstruowanie sieci społecznego wsparcia dla działań pomocowych wobec dziecka i jego rodziny; zakorzenianie praktyki terapeutycznej/doradczej w środowisku rodziny.

 

 

Serdecznie zapraszamy!Zapisz Się

Kontakt

 • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
 • piątek 9:00-14:00
 • ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań, 60-288 Poznań
 • +48 601 862 693
 • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO