Paulina Klonowska- Woźniak

Lekarz specjalista z zakresu psychiatrii oraz z zakresu seksuologii. Absolwentka Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik naukowy w poznańskiej Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem profesora Janusza Rybakowskiego, następnie w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w poradniach zdrowia psychicznego oraz w Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, a także w Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie pod kierownictwem profesora Zbigniewa Lwa – Starowicza.

Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autorka publikacji naukowych w kraju i za granicą. Laureatka Nagrody Profesora W. Moczulskiego za wybitne walory pracy doktorskiej z dziedziny psychiatrii.

Mając na uwadze, iż pełna diagnostyka psychiatryczna i leczenie wymaga kwalifikacji interdyscyplinarnych, zdobyła tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończyła czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii sygnowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Kwalifikacje psychoterapeuty potwierdziła uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczyła także w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach doskonalenia zawodowego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu szeroko pojętych zaburzeń nastroju (depresji, dystymii, choroby dwubiegunowej), zaburzeń lękowych, nerwicowych oraz zaburzeń snu i psychoz. Zajmuje się także leczeniem pacjentów z dysfunkcjami seksualnymi oraz poradnictwem dla mniejszości seksualnych, czyli LGBT.

 

W swej pracy łączy farmakoterapię z psychoterapią i psychoedukacją.

Kontakt

  • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
  • piątek 9:00-14:00
  • ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań, 60-288 Poznań
  • +48 601 862 693
  • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO