Maria Kasprowicz

Psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej - Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST Niemcy). Specjalista w zakresie Psychotraumatologii (DeGPT - Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii). Prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w terapii rodzin i doradztwie psychologicznym dla rodziców. W pracy terapeutycznej łączy podejście systemowe i narracyjne. Prowadzi rozmowy tak, aby Rozmówcy mogli odkrywać w sobie możliwości i siły sprzyjające zarówno radzeniu sobie z problemami, jak i poszukiwaniu i odkrywaniu własnych rozwiązań. Rozwija praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy (podejście narracyjne).

Kontakt

  • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
  • piątek 9:00-14:00
  • ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań, 60-288 Poznań
  • +48 601 862 693
  • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO