Miłosz Krzywotulski

Jest doktorem nauk medycznych i lekarzem psychiatrą. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, gdzie pracował przez ponad dziewięć lat (2005 - 2014) oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Kościanie i Poznaniu. Brał udział w szkoleniach Polskiego Instytutu Ericksonowskiego dotyczących psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.
Obecnie zajmuje się przede wszystkim leczeniem farmakologicznym zarówno zaburzeń lękowych w tym lęku napadowego, fobii społecznej, zaburzeń psychosomatycznych, jak i zaburzeń snu, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, schizofrenii, zespołów otępiennych, w których występują zaburzenia pamięci, zaburzenia orientacji oraz zaburzenia zachowania. Zajmuje się również psychoedukacją osób chorych na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.
Swoją pracę poddaje superwizji.
Praktykuje również wizyty domowe u pacjentów niepełnosprawnych fizycznie, u osób starszych potrzebujących pomocy psychiatry.

Kontakt

  • Od poniedziałku do czwartku 9:00-20:00
  • piątek 9:00-14:00
  • ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań, 60-288 Poznań
  • +48 601 862 693
  • info@wip-dzmr.poznan.pl

Template by TUYO