Start O nas Zespół Aleksandra Głowińska

Aleksandra Głowińska

Doktor nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny (tytuł potwierdzony egzaminem państwowym – nr 006/2021.1/263), psychoterapeuta.

Absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w dziedzinie Seksuologii, Studium Interwencji w Kryzysie (program rekomendowany przez PTP) oraz Studium Umiejętności Pracy z Grupą (program rekomendowany przez PTP). W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Od 2012 r. pracuje w Zespole Psychologów Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, pomagając Pacjentkom i ich Rodzinom w sytuacjach kryzysu związanych z trudnościami zdrowotnymi w obszarze ginekologii i położnictwa. Zainteresowania zawodowe rozwija w pracy naukowej.

Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i grupową. Indywidualnie pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

  • Pomaga osobom w kryzysie, udziela wsparcia w sytuacji nagłych wydarzeń losowych, osobom cierpiącym z powodu silnej reakcji na stres.
  • Pomaga osobom zmagającym się z niskim poczuciem własnej wartości, mającym, problemy w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi.
  • Pomaga cierpiącym z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w psychologicznej pomocy okołoporodowej, pomocy osobom leczącym się z powodu niepłodności, przeżywającym żałobę po stracie ciąży lub okołoporodowej śmierci dziecka.
  • Pomaga kobietom i mężczyznom zmagających się z okołoporodowymi zaburzeniami nastroju, trudnościami w relacjach.


Pracę poddaje regularnej superwizji.