Start O nas Zespół Alina Krzekotowska

Alina Krzekotowska Nauczyciel współpracujący

psycholog kliniczny; kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami: psychoterapeuty systemowego WTTS, specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA i IPZ oraz psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz szkolenia i warsztaty tematyczne. 
W psychoterapii integruje podejście systemowe, psychodynamiczne i humanistyczno-egzystencjalne. Inspirację czerpie z psychologii głębi C.G. Junga.

W kręgu jej zainteresowań znajdują się aktualnie: indywidualna i grupowa praca z Genogramem, transgeneracyjne przekazywanie traumy, wykorzystanie marzeń sennych w psychoterapii, zaburzenia jedzenia.

Współpracuje z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii, Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Wielkopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania i Problemów Jedzeniowych. Prowadzi Gabinet psychoterapii w Gdańsku.