Start O nas Zespół Marcin Korowaj

Marcin Korowaj

Pedagog psychoterapeuta

Ukończył 4 letnie szkolenie w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie akredytowanym przez PTP. Jest certyfikowanym specjalistą ds. przemocy w rodzinie wydanym przez PARPA.
W swojej pracy łączy myślenie systemowe oraz psychodynamiczne. Ukończył szkolenie podstawowe w EFT (terapii par skoncentrowanych na emocjach), ukończył pierwszy stopień Terapii Opartej na Mentalizacji MTB, zdobywał również doświadczenie na stażu w Szpitalu Psychiatrycznym "Dziekanka" na oddziale ogólnym w Gnieźnie.

Jest autorem pierwszego w Polsce programu profilaktycznego dot. depresji poporodowej, prowadził tam psychoterapię oraz zajęcia dla par w szkole rodzenia.

Pracuje z:

parami;
rodzinami;
młodzieżą od 16 roku życia;
osobami w depresji i przeżywające lęki;
osobami przeżywającymi kryzys (strata, rozwód);
osobami przeżywającymi trudności emocjonalnymi;
osobami mającymi problem z agresją;
osobami doświadczającymi przemocy;
osobami z negatywnym obrazem własnej osoby, z trudnościami w relacjach społecznych;