Start O nas Zespół Maria Kasprowicz

Maria Kasprowicz

Psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej - Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST Niemcy).

Specjalista w zakresie Psychotraumatologii (DeGPT - Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii).

Prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Specjalizuje się w terapii rodzin i doradztwie psychologicznym dla rodziców.

W pracy terapeutycznej łączy podejście systemowe i narracyjne.

Prowadzi rozmowy tak, aby Rozmówcy mogli odkrywać w sobie możliwości i siły sprzyjające zarówno radzeniu sobie z problemami, jak i poszukiwaniu i odkrywaniu własnych rozwiązań.

Rozwija praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy (podejście narracyjne).