Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Archiwum GENOGRAM – SIŁA KORZENI. Wykorzystanie Genogramu w psychoterapii, terapii rodzin i sytuacji pomagania.

GENOGRAM – SIŁA KORZENI. Wykorzystanie Genogramu w psychoterapii, terapii rodzin i sytuacji pomagania.

GENOGRAM – SIŁA KORZENI. Wykorzystanie Genogramu w psychoterapii, terapii rodzin i sytuacji pomagania.

Szkolenie prowadzi

 

mgr Alina Krzekotowska

Charakter i zakres szkolenia

Motto: „Człowiek zawsze nosi ze sobą całą swoją historię...” - C.G. Jung

Genogram jest praktycznym narzędziem sporządzania map struktury systemów rodzinnych wraz z relacjami pomiędzy ich członkami. Metoda ta nazywana jest „obrazem drzewa rodzinnego” i wykorzystywana jest głównie w systemowym nurcie psychoterapii. U podstaw wykorzystania Genogramu w psychoterapii indywidualnej oraz terapii rodzinnej leżą założenia, iż bardzo ważny jest szerszy, systemowy, rodzinny kontekst zgłaszanych przez klientów problemów oraz, że pewne wzorce funkcjonowania, wartości, reguły, poglądy i przekonania przekazywane są z pokolenia na pokolenie i mają duży wpływ na obecne funkcjonowanie osób.

Zastosowanie Genogramu jest bardzo szerokie: od graficznego sposobu zapisu informacji zebranych w trakcie wywiadu przez lekarza, pedagoga, psychologa, terapeutę – po metodę/formę psychoterapii i terapii rodzinnej, tworzoną wspólnie z klientami na sesji (lub jako zadanie domowe).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tym narzędziem pracy i metodą terapii, wskazanie zaleceń do zastosowania Genogramu (kiedy? na jakim etapie terapii? po co? z jakimi pacjentami?) oraz wprowadzenie do wieloaspektowej analizy i interpretacji Genogramu.

Forma zajęć

Zajęcia będą łączyły elementy wykładu, dyskusji, praktycznych ćwiczeń w małych grupach oraz analizy przykładowych Genogramów.

Program szkolenia

  1. Systemowy nurt w psychoterapii – wprowadzenie.
  2. Co to jest Genogram?
  3. Jak tworzymy Genogram? - zapoznanie z symbolami, układem graficznym, schematem.
  4. Dlaczego i po co tworzymy Genogram? Kiedy? Z jakimi pacjentami i problemami?
  5. Analiza i interpretacja Genogramu z perspektywy: strukturalnej, strategicznej, komunikacyjnej i narracyjnej. Genogram kulturowy.
  6. Zjawiska i procesy życia rodzinnego: Cykl Życia Rodziny, Straty i żałoba, Sekrety, Lojalność, Mity rodzinne.
  7. Szukanie zasobów w systemie rodzinnym, czynników wspierających i dobrych idei.
  8. Tworzenie hipotez na temat rodziny, znaczenia objawu w systemie oraz określanie kierunków pracy terapeutycznej.

 

Termin szkolenia

 

22-23.03.2019

15 godzin dydaktycznych – 2 dni

Koszt

430zł do 31.12.2018

480zł od 1.01.2019

 

 

Kontakt z nami

ul. Grotkowska 13b, 60-176 Poznań

Poniedziałek -  Czwartek 9:00 - 20:00
Piątek 9.00 - 14.00

© wszystkie prawa zastrzeżone