Start Oferta Kurs akredytowany

Kurs akredytowany

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we współpracy z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii zaprasza na Kurs Akredytowany przygotowujący do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

Kurs akredytowany PTP - Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Kto może zgłosić się na kurs?

Na kurs może zgłosić się osoba, która posiada wykształcenie wyższe:

  • lekarz,
  • psycholog,
  • pedagog,
  • pielęgniarka,
  • pracownik socjalny,
  • rehabilitant,
  • osoba z innym wykształceniem humanistycznym  pracująca w placówce zajmującej się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. 

Ochotnik wypełnia ankietę zgłoszeniową (zamieszczoną na stronie każdego z Instytutów lub na głównej stronie – Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii),i wypełnioną ankietę wysyła do Instytutu w danym mieście , do którego chce aplikować.

Pierwszym etapem naboru jest ocena kandydata na podstawie ankiety zgłoszeniowej. Osoby które pomyślnie przejdą pierwszy etap, zostają zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Ostatecznie o przyjęciu na kurs decyduje dokonanie opłaty semestralnej miesiąc przed rozpoczęciem zajęć.

Cel kursu

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzyć umiejętności psychoterapeutyczne o inne podejścia takie, jak psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
Kierownik Kursu: Rafał Antkowiak

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Kierownik Kursu: Elżbieta Czapiewska - Zejden

Kurs realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu.

Ankieta zgłoszeniowa

Rekomendowani superwizorzy i psychoterapeuci

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Skontaktuj się z nami! Szybko i wygodnie