Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Superwizja Superwizja indywidualna

Superwizja indywidualna

Superwizja Indywidualna

Superwizja indywidualna (ang. clinical supervision))- metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji

Głównym celem superwizji indywidualnej jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.(źródło:Wikipedia) W WIP-ie DZMR superwizja prowadzona jest w nurcie integracyjnym. Wiodącym podejściem jest terapia systemowa i hipnoterapia, z elementami ujęcia psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego.

Superwizja indywidualna dla każdej osoby zainteresowanej!

Superwizja indywidualna grupowa w Poznaniu jest elementem w szkoleniu psychoterapeutów w drodze do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jak też stanowi nieodzowny fragment doskonalenia w dalszym rozwoju zawodowym. Podczas superwizji indywidualnej superwizor , dbając o bezpieczną atmosferę podczas indywidualnej rozmowy , omawia z psychoterapeutą trudności, które on napotyka w swojej pracy z pacjentem. Superwizja indywidualna – koszt 1 godz. szkoleniowej (45 minut) wynosi 170 złotych.

Kontakt z nami

ul. Grotkowska 13b, 60-176 Poznań

Poniedziałek -  Czwartek 9:00 - 20:00
Piątek 9.00 - 14.00

© wszystkie prawa zastrzeżone