Start Oferta Szkolenia Archiwum Strategiczna praca w głębokich stanach hipnotycznych – strukturalne strategie zmiany hipnotycznej. Warsztat średniozaawansowany

Strategiczna praca w głębokich stanach hipnotycznych – strukturalne strategie zmiany hipnotycznej. Warsztat średniozaawansowany

Hipnoza kliniczna i terapeutyczna pozwala, przez wprowadzenie pacjenta w stan transu hipnotycznego na dostęp do specyficznego środowiska terapeutycznego, w którym terapeuta może pracować z pacjentem wykorzystując jego większą otwartość, mniejszą ilość ograniczeń mentalnych oraz wiele możliwości, jakie daje sam trans oraz różne związane z nim zjawiska.

Niniejszy warsztat, będący rozwinięciem modelu pacy w głębokich stanach transowych, skupia się na tym, co zrobić wówczas, kiedy pacjent został już wprowadzony w trans. Zostaną na nim zaprezentowane różne formy i sposoby myślenia strategicznego wypracowane lub zaadaptowane do pracy w głębokich stanach transowych.

Warsztat będzie miał charakter doświadczeniowy. Poza częścią wykładową będzie zawierać demonstracje oraz ćwiczenia jak i analizy przypadków.

Z uwagi na jego charakter, w tym pracę opierającą się częściowo na swoich przeżyciach, zaleca się mieć odbytą wcześniej psychoterapię lub bycie w jej trakcie. Warsztat sam w sobie nie jest psychoterapią i nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

Uczestnicy poznają:

  1. Strukturalny model budowy strategicznych interwencji hipnotycznych
  2. Model budowania interwencji zorientowanych na proces

oraz dowiedzą się:

  1. Jak strategicznie tworzyć interwencję hipnotyczną dopasowaną do pacjenta oraz jego problemu.
  2. Jak budować cele terapeutyczne do pracy w głębokich stanach transowych.
  3. Jak zadawać promujące zmianę pytania.
  4. O co pytać, żeby pozyskać informacje potrzebne do zbudowania strategicznej interwencji hipnotycznej.
  5. Jak świadomie dobrać interwencję, głębokość transu oraz sposoby komunikacji hipnotycznej do pacjenta i zgłaszanych przez niego trudności.

 

Z uwagi na fakt, że warsztat ma charakter zaawansowany, wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość zagadnienia hipnozy ze szczególnym uwzględnieniem podstaw budowania sugestii.

Warsztaty: Strategiczna praca w głębokich stanach hipnotycznych (19-21.05.2023r) oraz Strategiczna praca w głębokich stanach hipnotycznych- strukturalne strategie zmiany hipnotycznej (8-20.08.2023r) wzajemnie się uzupełniają, lecz mają charakter rozłączny. Rozwijają komplementarne, niezależne umiejętności. W związku z tym, można w nich uczestniczyć w dowolnej kolejności.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Warsztat ma ograniczoną ilość miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem opłaty.

Cena:

- do 30.06.2023 - 890 zł
- 01.07- 31.07.2023 - 990zł
- od 01.08.2023 - 1099zł

ZAPISY: 601 862 693 lub info@wip-dzmr.poznan.pl