Start Oferta Szkolenia Archiwum Warsztat podstawowy z "Terapii koherencji"

Warsztat podstawowy z "Terapii koherencji"

Opis szkolenia

Terapia koherencji (Coherence therapy) jest integratywnym podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej i właściwościach procesu rekonsolidacji pamięci, który pozwala na regularne doprowadzanie do trwałych, transformacyjnych zmian terapeutycznych. Centralnym założeniem tego podejścia jest, znana w psychoterapii od wielu lat, koncepcja spójności objawów z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami czy schematami rzeczywistości, które wymagają ich występowania.

Twórcy terapii koherencji - Bruce Ecker i Laurel Hulley, poza bogatym doświadczeniem klinicznym, opierają się również na naturalnym dla naszego mózgu procesie rekonsolidacji pamięci. W jego ramach terapeuci prowadzą klientów do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie schematy te zmieniane są wspólnie tak, by objaw, dzięki głębokiej, transformacyjnej zmianie, stracił rację bytu, a nasi klienci uwolnili się od niego.

Warsztat przeznaczony jest dla psychologów, psychoterapeutów, coachów i przedstawicieli innych zawodów zorientowanych na pomaganie innym, jak również dla studentów ostatnich lat psychologii i kierunków pokrewnych.

Program warsztatu

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne i metodyka terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznych. Opisany zostanie też wpływ odkrycia rekonsolidacji pamięci na psychoterapię i to, w jaki sposób korzystamy z wiedzy neronaukowej pracując z klientami w terapii koherencji.

Zasadnicza część spotkania będzie miała charakter praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie objawu poprzez transformacyjną zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

 W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Klienci, ich problemy i proces terapeutyczny oczyma konstruktywistów.
  2. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.
  3. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.
  4. Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnej z zasadą koherencji – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania objawom.
  5. Zmiana transformacyjna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany schematów emocjonalnych?
  6. Możliwości integracji różnych podejść terapeutycznych w ramach założeń terapeutycznego procesu rekonsolidacji pamięci.

W trakcie warsztatu przeanalizujemy również fragmenty wideo z sesji terapeutycznych przeprowadzonej przez Bruce’a Eckera i Michała Jasińskiego. Sporo miejsca poświęcone zostanie na ćwiczenia praktyczne, m.in. na rzeczywistą sesję terapii i pracę w małych grupach.

Celem warsztatu podstawowego jest zapoznanie Państwa z teorią i praktyką terapii koherencji na poziomie, który pozwoli Państwu używać przynajmniej część z proponowanych metod pracy doświadczeniowej we własnej praktyce terapeutycznej, a także móc zwiększyć efektywność pracy dzięki wiedzy dotyczącej rekonsolidacji pamięci.

O prowadzącym

dr Michał Jasiński – doktor psychologii, psychoterapeuta, filmoznawca, skandynawista, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną w Barcelonie. Specjalizuje się w nurcie psychoterapii konstruktywistycznych, silnie reprezentowanych na świecie przez ośrodek barceloński. Głównym stosowanym przez niego podejściem jest terapia koherencji. Jest certyfikowanym nauczycielem tego nurtu oraz współpracownikiem naukowym Coherence Psychology Institute, z ramienia którego prowadzi warsztaty w Europie i propaguje wiedzę o procesie rekonsolidacji pamięci w psychoterapii. Wykształcony również w krótkoterminowej terapii strategicznej, terapii narracyjnej oraz AEDP, które w swojej pracy chętnie integruje z terapią koherencji. 

Podstawowe informacje

Prowadzący: dr Michał Jasiński

Termin: 29-30.09.2023

Miejsce: siedziba WIP-DZMR, ul.Grotkowska 13b, Poznań

Cena:

  • cena do 30.06.2023r. - 560 zł
  • cena od 01.07.2023r. - 620 zł
  • cena od 01.09.2023r. - 700 zł

Zapisy: 601 862 693 lub info@wip-dzmr.poznan.pl