Start Oferta Szkolenia Szkolenia 2024 Strategiczna praca w głębokich stanach hipnotycznych- strukturalne strategie zmiany hipnotycznej

Strategiczna praca w głębokich stanach hipnotycznych- strukturalne strategie zmiany hipnotycznej

Hipnoza kliniczna i terapeutyczna pozwala, przez wprowadzenie pacjenta w stan transu hipnotycznego na dostęp do specyficznego środowiska terapeutycznego, w którym terapeuta może pracować z pacjentem wykorzystując jego większą otwartość, mniejszą ilość ograniczeń mentalnych oraz wiele możliwości, jakie daje sam trans oraz różne związane z nim zjawiska.

Niniejszy warsztat, będący rozwinięciem modelu pacy w głębokich stanach transowych, skupia się na tym, co zrobić wówczas, kiedy pacjent został już wprowadzony w trans. Zostaną na nim zaprezentowane różne formy i sposoby myślenia strategicznego wypracowane lub zaadaptowane do pracy w głębokich stanach transowych.

Warsztat będzie miał charakter doświadczeniowy. Poza częścią wykładową będzie zawierać demonstracje oraz ćwiczenia jak i analizy przypadków.

Z uwagi na jego charakter, w tym pracę opierającą się częściowo na swoich przeżyciach, zaleca się mieć odbytą wcześniej psychoterapię lub bycie w jej trakcie. Warsztat sam w sobie nie jest psychoterapią i nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

Uczestnicy poznają:

  1. Strukturalny model budowy strategicznych interwencji hipnotycznych
  2. Model budowania interwencji zorientowanych na proces

oraz dowiedzą się:

  1. Jak strategicznie tworzyć interwencję hipnotyczną dopasowaną do pacjenta oraz jego problemu.
  2. Jak budować cele terapeutyczne do pracy w głębokich stanach transowych.
  3. Jak zadawać promujące zmianę pytania.
  4. O co pytać, żeby pozyskać informacje potrzebne do zbudowania strategicznej interwencji hipnotycznej.
  5. Jak świadomie dobrać interwencję, głębokość transu oraz sposoby komunikacji hipnotycznej do pacjenta i zgłaszanych przez niego trudności.

 

Z uwagi na fakt, że warsztat ma charakter zaawansowany, wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość zagadnienia hipnozy ze szczególnym uwzględnieniem podstaw budowania sugestii.

Warsztaty: Strategiczna praca w głębokich stanach hipnotycznych (05-07.07.2024r) oraz Strategiczna praca w głębokich stanach hipnotycznych- strukturalne strategie zmiany hipnotycznej (26-28.07.2024r) wzajemnie się uzupełniają, lecz mają charakter rozłączny. Rozwijają komplementarne, niezależne umiejętności. W związku z tym, można w nich uczestniczyć w dowolnej kolejności.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Warsztat ma ograniczoną ilość miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem opłaty.

Cena:

- do 27.05.2024 r. - 900 zł
- do 24.06.2024 r. - 1000 zł
- od 25.06.2024 r. - 1100 zł

 

ZAPISY: 601 862 693 lub info@wip-dzmr.poznan.pl