Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Psychoterapia Konsultacja psychiatryczna Konsultacja Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży

Konsultacja Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży

Na konsultację psychiatryczną dzieci i młodzieży, trwającą 50-60 minut,  zapraszani są rodzice ( najlepiej oboje) oraz samo dziecko. Rodzice są proszeni o zabranie ze sobą wszystkich dotychczasowych wyników badań, konsultacji, opinii, wypisów ze szpitala itp. Spotkanie podzielone jest na dwie części, podczas których psychiatra rozmawia zarówno z samym dzieckiem a potem z samymi rodzicami. Na koniec dobywa się podsumowanie konsultacji w obecności całej rodziny i proponuje się dalsze postępowanie. Kiedy jest to konieczne zalecone jest wykonanie dodatkowych badań np. badanie EEG (zapis  elektoencefalograficzny czynności fal mózgowych) czy badania psychologiczne ( w Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych czy innej placówce), badanie MOXO ( komputerowy test badający zdolność utrzymywania trwałej uwagi w połączeniu z obecnością dystraktorów-słuchowych i wzrokowych). Na końcu procesu diagnostycznego proponowane jest leczenie, które może polegać na farmakoterapii ( zastosowaniu leków) i/lub psychoterapii. Kiedy zachodzi konieczność stosowania zarówno farmakoterapii jak też psychoterapii  z reguły nie prowadzi tych dwóch form leczenia jedna osoba. Po włączeniu farmakoterapii kolejne konsultacje mają już charakter krótszych rozmów, trwających ok. 30 minut, podczas których ocenia się skuteczność zastosowanego leczenia, zaleca się zmianę lub podtrzymanie dawki leku. Ważną częścią tej konsultacji jest ocena skutków ubocznych zastosowanych leków.

Na oddzielne omówienie zasługuje proces konsultacji zmierzającej do postawienia diagnozy u dzieci ze spectrum autyzmu. Spotkanie takie trwa 2 godziny a udział w nim bierze oprócz specjalisty psychiatry psycholog/ pedagog. Podobnie jak powyżej zbierany jest szczegółowy wywiad rozwojowy od rodziców a oddzielną częścią konsultacji jest ocena rozwoju samego dziecka. Następnie uzyskane wyniki badania są podsumowywane i omawiane z rodzicami i proponowane jest dalsza terapia.

Osoba konsultująca :

Dr n. med. Rafał Antkowiak ( ADHD, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju, schizofrenia, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne)

Kontakt z nami

ul. Grotkowska 13b, 60-176 Poznań

Poniedziałek -  Czwartek 9:00 - 20:00
Piątek 9.00 - 14.00

© wszystkie prawa zastrzeżone