Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Kurs akredytowany

Kurs akredytowany

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we współpracy z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii zaprasza na Kurs Akredytowany przygotowujący do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

 

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
Kierownik Kursu: Rafał Antkowiak

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Kierownik Kursu: Elżbieta Czapiewska - Zejden

Kurs realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu.

HARMONOGRAM KURSÓW:

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
początek kursu: marzec 2020

rozpoczęcie rekrutacji - wrzesień 2019

Tel. 601862693, www.wip-dzmr.poznan.pl

e-mail: info@wip-dzmr.poznan.pl


KATOWICKI  INSTYTUT  PSYCHOTERAPII
początek kursu: styczeń 2020
Tel. (032) 252 45 17
www.k-i-p.pl
biuro@k-i-p.pl

 

WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
początek kursu: luty 2020
Tel. (071) 336 06 26
www.wip.wroclaw.pl
info@wip.wroclaw.pl


 
Zakwalifikowanie kandydatów na kurs poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną przed rozpoczęciem zajęć.


Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii: www.psrp.com.pl


Kurs adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, rehabilitantów, pielęgniarek i pracowników socjalnych pracujących w placówkach stosujących psychoterapię.


CELE KURSU:
1. Przygotowanie uczestników do samodzielnego, kompetentnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej głównie w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego.

2. Rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:
Zajęcia będą realizowane w ciągu 5 lat. Dwudniowe spotkania będą się odbywać raz w miesiącu w piątki i soboty

 

W RAMACH KURSU PRZEWIDZIANE SĄ:
·         szkolenie teoretyczno-warsztatowe - 800 godzin
·         superwizja (indywidualna i grupowa) – 150 godzin

w cenie, w ramach opłaty semestralnej: 120 godz. superwizji grupowej

dodatkowo płatne: 30 godzin superwizji indywidualnej, ze wskazaniem odbycia po pięć godzin superwizji indywidualnych na 2 i 3 roku, w cenie  kursu: 80 godzin genogramowej pracy własnej

 

DODATKOWO PŁATNE:
       zgrupowanie self-experience - 60 godzin
       praca indywidualna – 30 godzin
       terapia grupowa dla terapeutów - 80 godzin

       razem = 250 godzin pracy własnej.

1.Uczestnicy Kursu Akredytowanego są zobowiązani do odbycia grupowej terapii własnej w ilości 80  godzin w modalności, której uczymy na Kursach -  w miejscu realizacji kursów.

2. Zalecamy, żeby terapia indywidualna uczestników kursów była prowadzona u certyfikowanych terapeutów  Towarzystw: Psychiatrycznego lub / i  Psychologicznego, najlepiej w nurcie, w którym jest realizowany kurs, czyli w integracji podejść systemowo – ericksonowskiego z elementami podejścia psychodynamicznego i poznawczo – behawioralnego.

W wyjątkowych okolicznościach braku dostępu do wyżej wymienionych terapeutów, dopuszczamy możliwość odbycia terapii u certyfikowanego terapeuty w nurcie zbliżonym.

 

KOSZT UDZIAŁU W KURSIE:
opłata za 1 semestr szkolenia 2500 PLN.
Na V roku ze względu na rozpoczynające się w mniejszych grupach zajęcia superwizyjne opłata za semestr to 3000 PLN.
Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia a także kosztów zgrupowania self - experience.

Kontakt z nami

ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań

  +48 601 862 693

Pon-Czw 9:00 do 20:00, Pt: 9:00 do 14:00

© wszystkie prawa zastrzeżone