Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, placówka Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

MENU
Jesteś tutaj: Szkolenia Kurs akredytowany

Kurs akredytowany

PSRP

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we współpracy z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii zaprasza na Kurs Akredytowany przygotowujący do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

 

Kurs akredytowany PTP - Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Na kurs może zgłosić się osoba, która posiada wykształcenie wyższe: lekarz, psycholog, pedagog, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant oraz osoba z innym wykształceniem humanistycznym  pracująca w placówce zajmującej się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. Ochotnik wypełnia ankietę zgłoszeniową (zamieszczoną na stronie każdego z Instytutów lub na głównej stronie – Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii),i wypełnioną ankietę wysyła do Instytutu w danym mieście , do którego chce aplikować.

Pierwszym etapem naboru jest ocena kandydata na podstawie ankiety zgłoszeniowej. Osoby które pomyślnie przejdą pierwszy etap, zostają zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Ostatecznie o przyjęciu na kurs decyduje dokonanie opłaty semestralnej miesiąc przed rozpoczęciem zajęć.


Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzyć umiejętności psychoterapeutyczne o inne podejścia takie, jak psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
Kierownik Kursu: Rafał Antkowiak

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Kierownik Kursu: Elżbieta Czapiewska - Zejden

Kurs realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu.

UWAGA!

Zgrupowanie self - experience odbędzie się 25.02 - 2.03.2020 r.

Znamy również harmonogram zajęć VI edycji Kursu Akredytowanego Psychoterapii.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie WIP DZMR przy ul. Ścinawskiej 3 w godzinach:

piątek: 10.30 - 20.00
sobota: 8.30 - 18.00

HARMONOGRAM KURSU:

13-14.03.2020 Kontakt i kontrakt terapeutyczny prowadzący: Kira Słupczyńska

03-04.04.2020 Relacja i przymierze terapeutyczne prowadzący: Kira Słupczyńska

15-16.05.2020 Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości prowadzący: Mariusz Szuta

26-27.06.2020 Neurobiologiczne podstawy zachowania prowadzący: Rafał Antkowiak

04-05.09.2020 Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych prowadzący: Mariusz Szuta

 
Zakwalifikowanie kandydatów na kurs poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną przed rozpoczęciem zajęć.


Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii: www.psrp.com.pl

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:
Zajęcia będą realizowane w ciągu 5 lat. Dwudniowe spotkania będą się odbywać raz w miesiącu w piątki i soboty

W RAMACH KURSU PRZEWIDZIANE SĄ:
·         szkolenie teoretyczno-warsztatowe - 800 godzin
·         superwizja (indywidualna i grupowa) – 150 godzin

w cenie, w ramach opłaty semestralnej: 120 godz. superwizji grupowej

dodatkowo płatne: 30 godzin superwizji indywidualnej, ze wskazaniem odbycia po pięć godzin superwizji indywidualnych na 2 i 3 roku, w cenie  kursu: 80 godzin genogramowej pracy własnej

DODATKOWO PŁATNE:
       zgrupowanie self-experience - 60 godzin odbędzie się 25.02 - 2.03.2020 r.
       praca indywidualna – 30 godzin
       terapia grupowa dla terapeutów - 80 godzin

       razem = 250 godzin pracy własnej.

1.Uczestnicy Kursu Akredytowanego są zobowiązani do odbycia grupowej terapii własnej w ilości 80  godzin w modalności, której uczymy na Kursach -  w miejscu realizacji kursów.

2. Zalecamy, żeby terapia indywidualna uczestników kursów była prowadzona u certyfikowanych terapeutów  Towarzystw: Psychiatrycznego lub / i  Psychologicznego, najlepiej w nurcie, w którym jest realizowany kurs, czyli w integracji podejść systemowo – ericksonowskiego z elementami podejścia psychodynamicznego i poznawczo – behawioralnego.

W wyjątkowych okolicznościach braku dostępu do wyżej wymienionych terapeutów, dopuszczamy możliwość odbycia terapii u certyfikowanego terapeuty w nurcie zbliżonym.

KOSZT UDZIAŁU W KURSIE:
opłata za 1 semestr szkolenia 2500 PLN.
Na V roku ze względu na rozpoczynające się w mniejszych grupach zajęcia superwizyjne opłata za semestr to 3000 PLN.
Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia a także kosztów zgrupowania self - experience.

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
początek kursu: marzec 2020

OBECNIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ - skontaktuj się z nami

Kontakt z nami

ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań

Pon-Czw 9:00 do 20:00, Pt: 9:00 do 14:00

© wszystkie prawa zastrzeżone