Start O nas Zespół

Zespół

Terapeuci

Dr n. med. Rafał Antkowiak

Lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, kierownik Ośrodka Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych w Poznaniu, były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 2010-2013.

Danuta Piegowska-Sprengel

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną i terapię par.

Marcin Korowaj

Pedagog, psychoterapeuta, ukończył 4-letnie szkolenie w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie (akredytowanym przez PTP). Jest certyfikowanym specjalistą ds. przemocy w rodzinie.

Magdalena Migda

Specjalista psycholog kliniczny i specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, prowadzi terapię rodzinną oraz terapię indywidualną.

Syma Marta Al Azab-Malinowska

Psychoterapeutka, filozofka, pedagożka

Aleksandra Głowińska

Doktor nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w dziedzinie Seksuologii, Studium Interwencji w Kryzysie oraz Studium Umiejętności Pracy z Grupą, W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Kamila Szczecińska

Psycholożka, terapeutka środowiskowa i psychoterapeutka w trakcie
procesu certyfikacji

Monika Pająk-Kowalska

Psychoterapeuta i doradca systemowy (nr037/2012), certyfikowany specjalista terapii uzależnień (SP/0151/2006), z wykształcenia psycholog (nr1649).

Agata Silczak-Kubacka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

W Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży (w wieku przedszkolnym oraz szkolnym) oraz konsultacje dla rodziców w obszarze rozwoju i wychowania.

Kadra dydaktyczna

Dr n. med. Rafał Antkowiak

Lekarz psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, kierownik Ośrodka Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych w Poznaniu, były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 2010-2013.

Maria Kasprowicz

Psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej - Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST Niemcy).

Grażyna Kasprzyk

Psycholog kliniczny oraz certyfikowany psychoterapeuta i doradca systemowy (nr024/2011, WTTS).

Monik Pająk-Kowalska

Psychoterapeuta i doradca systemowy (nr037/2012), certyfikowany specjalista terapii uzależnień (SP/0151/2006), z wykształcenia psycholog (nr1649).

Szymon Chrząstowski

Starszy wykładowca na Wydziale Psychologii Starsz Uniwersytetut Warszawskiego, autor kilkunastu publikacji naukowych.

Magdalena Czub

Psycholog, terapeuta EMDR, wcześniej kierownik zespołu zajmującego się diagnozą i terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie w TKOPD, biegły sądowy w sprawach rodzinnych, merytoryczny koordynator międzynarodowych projektów oraz adiunkt w Insytytucie Badań Edukacyjnych.

Jan Dyba

Psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Założyciel Małopolskiego Instytutu Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością, powołanego w celu propagowania i rozwijania myśli i podejścia terapeutycznego doktora Ernesta L. Rossiego w Polsce. Wieloletni współpracownik i uczeń doktora Ernesta L. Rossiego.

Michał Jasiński

Doktor psychologii, filmoznawca, skandynawista, psychoterapeuta w terapii indywidualnej i par, wykladowca Uniwersytetu SWPS w Sopocie

Katarzyna Makłowicz

Psycholog, terapeuta traumy w podejściu SE, certyfikowany coach ICC. Wieloletni nauczyciel akademicki z zakresu psychologii rozwoju człowieka (szczególnie społeczno – emocjonalnego rozwoju dzieci i młodzieży) oraz pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Agnieszka Słobień

Dr hab. n. med, specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Aneta Wojciechowska

Dr n. hum., pedagog specjalny, logopeda, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej UAM w Poznaniu.

Lieven Migerode

Liven Migerode psycholog kliniczny( MA) , który od 38 lat pracuje z parami przeżywającymi dystres. Współkieruje ( razem z Peterem Roberem) podyplomowym programem treningowym w „Terapii Małżeństw i Rodzin w Kontekście” ( w Centrum Terapii Par i Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Leuven, Belgia).

Alina Krzekotowska

psycholog kliniczny; kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami: psychoterapeuty systemowego WTTS, specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA i IPZ oraz psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.