Start Agata Silczak-Kubacka

Agata Silczak-Kubacka

Ukończyła Akredytowany Kurs Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodkach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz środowiskowym centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Dla Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu w zakresie psychoterapii oraz badań przesiewowych. Odbyła szkolenia dotyczące diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu: test Ados-2, SACS-R, M-CHAT.

Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi i nastolatkami (w wieku przedszkolnym oraz szkolnym) w następujących obszarach:

- zaburzenia lękowe

- depresja

- trudności w relacjach

- radzenia sobie z emocjami

- diagnozy ASD, ADHD, chorób przewlekłych.

 

Swoją pracę poddaje superwizji.