Start Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wielkopolski Instytut Psychoterapii informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Instytut Psychoterapii, ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem adresu e- mail: info@wip-dzmr.poznan.pl
  3. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dzięki wyrażonej poniżej przez Panią/ Pana zgodzie.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz prowadzenia psychoterapii.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania sprawi, że udział Pani/Pana w uzyskaniu pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz w psychoterapii w WIP DZMR nie będzie możliwy.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na nasze prawo do przetwarzania, z którego korzystaliśmy przed wycofaniem zgody.
  8. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy, by w celu podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapytać w sekretariacie o stosowny druk.