Start O nas Zespół Syma Marta Al Azab-Malinowska

Syma Marta Al Azab-Malinowska

Psychoterapeutka, filozofka, pedagożka

Doktor nauk społecznych– ukończyła zaawansowany kurs terapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, kurs terapii systemowej w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oraz kurs specjalistyczny Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu organizowany przez Centrum PSR. Prowadzi praktykę prywatną oraz pracuje na oddziale dziennym przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Wykładowczyni akademicka. Wiedzę i doświadczenie zdobywała podczas licznych szkoleń, staży i warsztatów. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych. Członkini nadzwyczajna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin.

Pracuje z młodzieżą od 15roku życia.

Pracuje z osobami LGBTQA+ oraz z osobami z doświadczeniem wielokulturowości.

Prowadzi również konsultacje dla rodziców.